Huvudledare

Den mörknande framtid är vår

Huvudledare Artikeln publicerades

Det klassiskt långa sommarlovet befinner sig nära den punkt då det är som längst till både skolavslutning och skolstart. För landets alla skol­elever och lärare innebär sommarlovet en välbehövlig ledighet. Endast sommarskolorna är vakna.

Men det finns ingen rast och ingen ro för den som blickar framåt och ser vart den svenska skolan är på väg. Trots att skolan står inför stora reformer de kommande åren är frågan om det räcker.

Det handlar inte längre bara om att elevernas resultat under många år har blivit sämre i viktiga ämnen som att läsa, skriva och räkna.. I allt snabbare takt blir det svårare för landets skolor att få tag på utbildade lärare när färre studenter väljer att söka till lärarutbildningarna. Den trenden är ytterst oroväckande för skolans framtid.

På onsdagen rapporterades det att efterfrågan på lärare ökar i hela landet. Framför allt är det brist på förskollärare på grund av växande barnkullar och en utbyggd barnomsorg. Men behovet av fler grundskollärare ökar också. Första halvåret i år har antalet utannonserade lärarjobb ökat med 24 procent jämfört med samma period förra året.

Detta i kombination med ansökningarna till höstens lärarutbildningar minskat med 14 procent visar på vilket svårt problem som väntar. Skolorna har större behov av lärare samtidigt som färre vill bli utbilda sig till det.

Inom några år kan läget bli ännu mer akut då endast fullt behöriga och legitimerade lärare får ansvara för undervisningen och sätta betyg.

Det är dags att göra något för att förbättra läraryrkets status. Det handlar givetvis om lön­en men också att göra yrket mer attraktivt med bättre arbetsmiljö och utökade karriärmöjligheter.

När vi för någon månad sedan kunde höra tonerna till ”den ljusnande framtid är vår” och fick se glada studenter omfamna framtiden gick det att tro på att vi verkligen går mot ljusare tider. Men sett i ett längre perspektiv ser det mycket mörkt ut.

Skolan måste bli bättre för våra barns skull, för Sveriges skull och för allas vår gemensamma framtids skull. Att satsa på lärarna och locka till sig mer kompens till yrket måste vara högsta prioritet.

Om det tar lång tid att förbättra skolelevernas resultat tar det ännu längre tid att förnya hela lärarkåren.

Satsningarna på skolan och lärarna måste därför göras så snart som möjligt. Det borde vara en hög prioritet för regeringen och hela riksdagen, från höger till vänster.