Skärpta straff för vapenbrott kommer

Inrikes Artikeln publicerades

Det finns en bred enighet i riksdagen om att straffen för vapenbrott bör skärpas och att polisen ska få ökade möjligheter att bekämpa de brotten.

– Det behövs en nationell kraftsamling, sade socialdemokraten Morgan Johansson när riksdagen debatterade de många morden i Malmö.

– Det är föranlett av händelserna i Malmö men vi betraktar inte detta som en Malmöfråga. Den organiserade brottsligheten finns nu fast etablerad i nästan hela Sverige. För det krävs ett nationellt ansvarstagande, sade Johansson.

Han fick medhåll av justitieminister Beatrice Ask, som dock framhöll att regeringen redan 2007 tog initiativ till en nationella mobilisering mot den organiserade brottsligheten.

– Vi är kunnigare, mer kraftfulla och samlade för att möta denna typ av kriminalitet. Men det är uppenbart att det finns mer att göra, sade Ask.

Förslag på väg

Om några veckor kommer regeringen med förslag på en utökning av vad som ska betraktas som grovt vapenbrott samt bland annat skärpningar av regler för vapenhandel. En ny vapenamnesti planeras till 2013, och Ask ska också utreda möjligheten för polisen att använda telefonavlyssning vid misstänkta grova vapenbrott.

Morgan Johansson föreslog bland annat en förstärkning av den nationella styrningen av polisen, skärpta straff för grovt vapenbrott och att tullen ska prioritera vapensmuggling.

Särskild lagstiftning

Även Miljöpartiets Maria Ferm och Vänsterpartiets Lena Olsson föreslog skärpta straff, liksom Johan Pehrson (FP) och Johan Linander (C), men framhöll, precis som kristdemokraten Caroline Szyber, sociala insatser för att förebygga brott.

– Det är i dag lättare att komma in i ett kriminellt gäng än att få ett arbete, sade Szyber.

Sverigedemokraternas talesman Kent Ekeroth föreslog en särskild lagstiftning för att bekämpa den organiserade kriminaliteten. SD vill göra det straffbart att vara medlem i eller att deltaga i ett mönster av organiserad kriminalitet, även om man inte kan knytas till ett konkret brott.