Johanna Nylander

FRA utökar övervakningen

Johanna Nylander Artikeln publicerades

Så var det dags igen. Försvarets radioanstalt, FRA, planerar att bevaka ännu mer av den kommunikation som sker på nätet.

Det som från början handlade om att upptäcka hot från andra länder, kan nu komma att innebära att FRA kartlägger all trafik till och från ”särskilt skyddsvärda” statliga myndigheter.

Sedan ett drygt år tillbaka har FRA redan kopplat in kablarna för att övervaka kommunikationen till sig själva och en annan hemlig myndighet. Syftet är att förebygga intrång och överbelastningsattacker, men den filtrerar igenom all information, även inhemsk. Tekniken som kallas TDV, Tekniskt detekterings- och varningssystem, tillåter att FRA får tillgång till innehållet i meddelanden, bifogade filer och e-post. Informationen får sedan användas vid signalspaning, eller lämnas vidare till andra samarbetsländer.

Nu vill FRA utöka TDV och spana på fler myndigheter, och kanske till och med statliga bolag. Regeringen utreder frågan just nu och FRA har begärt en högre budget för de kommande åren för att kunna bygga ut systemet.

Syftet med TDVär att upptäcka intrång och attacker. FRA talar om virus och globala IT-hot, och menar att det innehåll de får tillgång till i dag ändå omfattas av offentlighetsprincipen i de fall det rör sig om kommunikation mellan myndighet och medborgare. Så kanske det är i många fall, men långt ifrån alla meddelanden mellan myndigheter och medborgare är offentliga handlingar. Datainspektionen skall pröva informationsinhämtningen och se om det är förenligt med personuppgiftslagen. Oavsett vad de kommer fram till är det i realiteten en utökning av den signalspaning mot utländska hot som var det FRA från början skulle syssla med när de fick tillstånd att spana.

Digitala hot är lätt abstrakta, och det är självklart att landet behöver möjlighet och resurser att försvara sig mot attacker och intrång på nätet. Det handlar inte bara om virus eller kontokapningar, utan om fler och fler viktiga system som blir uppkopplade mot någon form av nätverk och därmed möjliga att ta sig in i för den som har tillräckliga resurser och kunskap.

Att det finns hot som är viktiga att skydda sig mot är inte skäl nog att montera ner integriteten och utöka den statliga övervakningen hur som helst. Det är illa nog att FRA har möjlighet att signalspana för utländska hot. Rätten att söka igenom, läsa och lämna vidare medborgares meddelanden till myndigheter bör inte godkännas hur som helst.

Ända sedan FRAfick rätt att signalspana har deras befogenheter utökats successivt i små men tydliga steg. Avlyssning, datalagring och andra tvångsmedel har blivit vardagsmat, och fler och fler blir oftare övervakade utan att ens vara misstänkta för brott. Sverige har blivit en stat där alla är skyldiga tills motsatsen bevisas. Det borde vara tvärtom.