Åhusbor tvångsansluts till VA-nätet

Kristianstad Artikeln publicerades

Omkring 600 hushåll i Åhus tvingas nu att anslutas till det kommunala VA-nätet. Det är områdena i Östra Sand och östra Täppet som ska anslutas. Men de får två år på sig att betala.

I Yngsjö har det nya va-systemet just blivit klart och är på gång att kopplas in. Men alla är inte överens med kommunen om den nya särtaxan som gäller. Ärendet har överklagats till Vattennämnden, som väntas fatta beslut inom ett halvår till ett år. Men även deras beslut går att överklaga.

Under tiden har C4 Teknik utarbetat ett nytt förslag till hur de nya särtaxorna ska betalas. Det systemet kommer även att användas på de boende i Åhus, som snart kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Särtaxorna används i områden där kommunen anser att det kostar mer än normalt att bygga ut va-nätet. Exempelvis i Yngsjö, där det inledningsvis bedömdes till omkring 173 000 kronor. Efter upphandling hamnade avgiften på 120 600 kronor per fastighet.

Nu har nämnden beslutat fastighetsägarna ska kunna dela upp denna betalning under två år. Första betalningen omfattar det som kan vara jämförbart med en ordinarie anslutning, omkring 70 000 kronor. Sedan får hushållen två år på sig att betala in de sista 50 000. Samtidigt ska det då utgå administrationsavgift om 500 kronor samt ränta, för närvarande 2,25 procent.

– Det finns flera skäl till detta. Men ett är att vi även vill ha en form av rättssäkerhet. Vad händer om vi tar fullt betalt, och va-nämnden säger något annat eller kommer fram till ett annat pris? säger nämndsordförande Sten Hermansson.

– Det är två som har överklagat, och egentligen är det personliga beslut, det är just deras fastigheter som domen kommer att omfatta. Men vi har sagt att domen ska vara vägledande för hela områet, vi behandlar alla på samma sätt, så att inte alla måste överklaga, säger Ulrika Tollgren (s), vice nämndsordförande.

Vad särtaxan blir i Åhus återstår att se. En sak nämnden lärt sig är att inte sätta ut taxan innan jobbet är klart, eftersom detta är en av de saker som överklagats.