Aron Boström leder Skånefederalisterna

Kristianstad Artikeln publicerades

Skånefederalisterna kan tänka sig att ställa upp i valet till Europaparlamentet nästa år, om de har råd.
– Vår ekonomi ser dålig ut. Vi vädjar till medlemmar om stöd, säger Aron Boström som valdes till ny ordförande vid mötet på Östermalmskyrkan igår.
Han har varit tillförordnad ordförande sedan Malte Lewan Neelsen avgick i september. 20-årige Aron Boström kommer från Kristianstad, men studerar nu till civilingenjör i Lund där han också bor.
Förra hösten ställde det nybildade Skånefederalisterna upp i både valet till Region Skåne och riksdagen. De fick inga platser, men skulle gärna ställa upp i valet till Europaparlamentet i juni nästa år.
– Vi skulle ta tillvara det samarbete som Skåne har i Öresundsregionen och kring Östersjön och arbeta för att underlätta för arbetsmarknaden mellan länderna, säger Joachim Krumlinde.
Deras övergripande mål skulle vara detsamma som idag – att arbeta för en regionalisering av Sverige och ett starkare självstyre i Skåne. Skånefederalisterna vill bland annat att Skåne ska ta över lagstiftningsrätten vad gäller kultur och utbildning.
Varför behövs ett starkare självstyre än det som finns nu?
– Därför att Skåne är en gränsregion och skiljer sig från andra delar av Sverige. Skåne skulle vinna på att kontakterna med grannländerna underlättas, säger Joachim Krumlinde.
Ingela Rutberg
FaktaSkånefederalisterna
Partiet arbetar för att Skåne ska få ett starkt och permanent självstyre som skrivs in i grundlagen.
Skånefederalisterna är öppet för alla, oavsett ursprung, och är antinationalistiskt. Partiet är varken socialistiskt eller borgerligt.
Idag har partiet 30 medlemmar.