Bron stärks mot strömmen

Kristianstad Artikeln publicerades

Strömmarna i Helge å har slitit på Långebros pelare. I onsdags påbörjade dykare jobbet med att förstärka de utsatta delarna av pelarna och arbetet, som gick snabbare än planerat, blev klart redan under torsdagskvällen.

Det svarta vattnet bubblar när dykaren Conny Johanson kommer upp till ytan. Han är en av de som håller på med förstärkningsarbetet som pågått på Långebro. Med hjälp av en slang kopplad till dykdräkten får han luft, ljus och kan kommunicera med världen ovanför.

Uppe på bron står kollegorna Jan Nyvall och Kristofer Svensson och håller ställningarna.

– Genom åren har stöden successivt spolats bort och nu förstärker vi dem med betongmadrasser, berättar Jan Nyvall.

Det är alltså detre mittstöden som bropelarna står på som blivit slitna och genom att fästa en slags madrasser runt dem som man sedan fyller med betong, kan man förstärka dem.

– Man kan säga att det är som en slags luftmadrasser, förklarar Jan Nyvall.

En stor, svart slang går från betongbilen en bit bort och löper längs med gatan ner i vattnet. Den rycker till när betongen börjar strömma ner och sakta fyller madrasserna under vattnet. Under onsdagen gjorde man det förberedande arbetet med att fästa madrasserna och under torsdagen fyllde man dem med betong.

Skadorna ska enligt Johan Isberg på C4 Teknik inte ha varit speciellt allvarliga men ändå nödvändiga att åtgärda.

– Det är underhåll helt enkelt, men på ett av stöden, som är cirka tre meter breda och åtta–nio meter långa, hade en hörna på en kvadratmeter spolats bort, säger han och fortsätter:

– Det är de starka strömmarna i ån som orsakar slitaget.

Jan Nyvall menarockså att det var absolut nödvändigt att utföra förstärkningsarbetet, i synnerhet eftersom Långebro är så vältrafikerad.

– Huruvida skadorna är allvarliga eller inte beror på hur man ser det. Det skulle inte ha hänt något i morgon, men om man inte stoppat slitaget hade det på sikt kunnat få för-ödande konsekvenser, säger han.

Det är första gången man utför en reparation på pelarna och Johan Isberg säger att det nu förhoppningsvis ska hålla ett bra tag framöver.

– Stöden får ett helt nytt ytterskal och det är inga små ytor som är exponerade för vattnet. Men det är alltid svårt att beräkna hur mycket skada strömmarna kan göra, säger han.