Försvarspolis klar för KIK

Norra Strö Artikeln publicerades
Östen Warnhag känner att Strövägen, väg 2043, är en trafikfara.
Foto:Tommy Svensson
Östen Warnhag känner att Strövägen, väg 2043, är en trafikfara.

Sprickor och hål i den gamla beläggningen på Strövägen mot Övarp har länge skapat irritation i Norra Strö. En av dessa är Östen Warnhag och han undrar om det finns någon plan på att åtgärda detta inom snar framtid.

- Att låta vägen bli så dålig så att asfaltbitar far loss i synnerhet efter frost är under all kritik, tycker han. Det blir sprickor i vägen, vatten tränger ner när det fryser.

Han upplever att det inte finns någon helhet i vägarbetet. Emellanåt lagas något av de större hålen men aldrig samtidigt. Finns det någon underhållsplan eller körs det bara ut en liten balja asfalt som blivit över från något större vägarbete, undrar han.

-För cirka två år sedan gjordes en sådan åtgärd och då lämnades en bunke med tjära kvar på platsen och utgjorde en direkt trafikfara eftersom man måste väja för den varje gång man körde förbi, säger han. Man undrar ju om det görs någon sorts syn av vägarbetet efteråt.

Lars Nilosjö på Trafikverket svarar att det görs inspektionsintervaller även på de mindre vägarna med jämna mellanrum. Om någon har synpunkter på en viss väg brukar det kollas upp och mindre åtgärder vidtas. Han hänvisar vidare till beläggningsingenjör Jeanette Kristensson som har hand om den treåriga underhållsplanen för bland annat väg 2043.

- Under 2019 kommer alla lösa bitar på den aktuella vägen att beläggas på samma gång, säger Jeanette Kristensson.

– Men planen är beroende av tilldelningen på pengar så den är fortfarande preliminär, förtydligar hon. Den kan förändras beroende på eventuella omprioriteringar.