C vill lägga Kristianstadslänken på is

Kristianstad Artikeln publicerades

Centerpartiet vill lägga Kristianstadslänken på is tills kommunen är överens med Handelsföreningen och Fastighetsägarna.

– Vi kan inte gå emot dessa båda organisationer, säger gruppledaren Sven Nilsson.

Handelsföreningen och Fastighetsägarna har länge kritiserat den föreslagna sträckningen av Kristianstadslänken via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden, där en mängd p-platser i så fall tas bort. Därför har organisationerna lagt fram egna alternativ, där busstrafiken i stället går på Kanalgatan samt Nya Boulevarden eller Östra Kaserngatan.

Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) träffade för någon vecka sedan Åke Lind, Fastighetsägarna Syd, och Handelsföreningens ordförande Martin Nilsson för ett samtal om Kristianstadslänken.

– Vi konstaterade att det nog hade varit klokt att se över vad länkens dragning får för betydelse för handeln. Vi ska också se över parkeringssituationen, sa Gustafson efteråt och lovade att ett förslag om detta skulle komma upp.

Så har också skett, och när kommunstyrelsen träffas i dag ska den ta ställning till förslag om att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Dessutom föreslås kommunen själv att utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken.

Men Centern vill gå längre, beslöt partiet vid sitt gruppmöte i måndags.

– Vi vill gå Handelsföre-ningen och Fastighetsägarna till mötes. Därför ska vi föreslå att vi avvaktar med fortsatt projektering av Kristianstadslänken tills vi har nått en samsyn med organisationerna, säger Sven Nilsson.

– Vi är också öppna för att pröva den sträckningen av Kristianstadslänken som Handelsföreningen och Fastighetsägarna har föreslagit.