Direktflyg flyttar resurs till Kristianstad

Kristianstad Artikeln publicerades

Direktflyg har beslutat att lägga ner trafiken på linjen Göteborg-Palanga från och med den 1 maj.
Orsaken är att passagerarunderlaget inte är tillräckligt för att linjen ska bära sig.
"In i det längsta har vi hoppats på att försöka hitta nya resenärer i Göteborgsregionen, som ser möjligheterna i Litauen som just nu är en av Europas snabbast växande ekonomier. Då vi inte uppnått förväntat resultat flyttar vi nu våra resurser till Kristianstad, där vi ser en växande marknad", säger Tezz Tordsdotter Ohlsson, marknads- och försäljningschef, på företagets hemsida.
Kristianstadsbladet har vid upprepade tillfällen under helgen sökt Tordsdotter Ohlsson för att få mer information om vad flytten innebär, men hon har inte gått att nå.
Enligt Sven Birkedahl, ställföreträdande platschef på Kristianstad Airport, betyder beslutet inte annat än ändrade tidtabeller för flygplatsen.
Peter Maunula