Dubbelt så många resenärer år 2020

Kristianstad

Fram till 2020 har Skånetrafiken som mål att fördubbla resandet i Skåne, men trängsel på spåren och mindre pengar till underhåll kan ställa till problem.

Artikeln publicerades 28 december 2010.

Skånetrafiken sätter stort hopp till Citytunneln. Under 2011 är målet att resandet i Skåne ska öka med totalt 9 procent. Det motsvarar tolv miljoner resor eller 24 000 dagliga pendlare. På tågen räknar de med en ännu större ökning, 17 procent.

– Citytunneln ökar kapaciteten på hela tågsystemet. Vi fördubblar kapaciteten i rusningstid mellan Malmö och Köpenhamn. Tidigare hade vi två tåg i timmen mellan Malmö och Hässleholm, nu har vi fyra, säger Göran Lundblad, trafikchef på Skånetrafiken.

Att det blir ännu fler tåg på banor där det redan är trångt innebär att trafiken blir ännu mer sårbar. En nedriven kontaktledning, ett signalfel eller en olycka kan leda till förseningar för många tåg.

Det försöker Skånetrafiken, Trafikverket, DSB First och Arriva möta.

– Citytunneln i sig är robustare. Det blir varken is eller snö i tunneln som är sju kilometer lång genom Malmö. Danskarna har också skapat en robustare tidtabell, vilket gör att vi inte ärver lika mycket problem, säger Göran Lundblad.

Att snabba upp restiden för Öresundstågen mellan Malmö och Kristianstad samtidigt som Pågatåg stannar på fler stationer längs vägen är ett annat sätt att göra trafiken mindre störningskänslig. Samtidigt innebär det att det blir trängre på spåren.

– Vi blir sårbarare eftersom vi kör ännu mer tåg där det redan är trångt. Det bygger på att det inte händer något, säger Göran Lundblad.

Kraftsamling Öresund har innehållit en rad åtgärder för att göra trafiken säkrare. Även om målet inte nås i år är Skånetrafikens trafikdirektör Magnus Hedin glad att arbetet har gjorts.

– Det är inte bra att vi inte har lyckats minska förseningarna så mycket som vi hade tänkt, men samtidigt är jag väldigt glad att vi gjorde det här, för effekten hade varit ännu värre annars. Målen är också tufft satta.

Det viktigaste som han tycker att Kraftsamling Öresund bidragit till är att de olika aktörer som ansvarar för trafiken har hittat ett nytt, modernt arbetssätt i och med att representanter från Skånetrafiken, Trafikverket, Banedanmark, DSB First och Arriva möts varje vardag för att diskutera och lösa problem i trafiken.

– Vi får bättre rapportering nu än före Kraftsamling. Sedan i krisläget är det fortfarande mycket kvar.

Det som bekymrar honom inför framtiden är att Trafikverket inte får större statsbidrag till underhåll. Det kan innebära problem att bygga ut trafiken så mycket som behövs i Skåne, om resandet ska dubbleras till 2020.

– Vi är inte nöjda totalt sett med de resurser Trafikverket får till underhåll. Vi har försökt trygga de viktigaste projekten, de som ger mest nytta och är bra för skåningarna, säger Magnus Hedin och nämner Pågatåg Nordost, Lommabanan och Trelleborgsbanan.