Ekonomin går inte ihop på grund av Pågatåg Nordost

Kristianstad

Satsningen på Pågatåg Nordost gör att Skånetrafiken för första gången fick underskott under 2010.

Artikeln publicerades 31 januari 2011.

Varje år sedan starten har Skånetrafiken haft överskott i ekonomin, men det ser ut som om trenden bryts under 2010. Resultatet till och med november visar på 8,7 miljoner kronor i underskott jämfört med budgeten.

Enligt regionrådet Mats Persson (FP), ordförande i kollektivtrafiknämnden, beror det delvis på satsningar på Pågatåg Nordost, stationen i Önnestad till exempel. Även om den inte byggs förrän senare belastar den och alla andra kostnader i samband med Pågatågsutbyggnaden förra årets budget.

– Det är en väldigt viktig insats för kollektivtrafiken. Det är en kostnad som vi är beredda att ta för att göra Skåne rundare, säger han.

En annan förklaring till resultatet är att Skånetrafiken har övertagit färdtjänsten för östra Skåne.

Samtidigt gläder sig Mats Persson över att antalet resor ökade med sex procent under 2010. Skånetrafiken har som mål att öka resandet med tre till sex procent varje år.