Får 820 000 för att sluta: "Kan börja titta framåt"

Kristianstad Artikeln publicerades

Avdelningschef Björn Carlqvist, som stängts av från sin arbetsplats, lämnar Kristianstads kommun. I går undertecknade han avtalet som innebär att han får 820 000 kronor för att säga upp sig själv.

Men namnunderskriften på uppgörelsen ska inte tolkas som att det funnits grund för de anklagelser som riktats emot honom, betonar Björn Carlqvist.

– Det bekräftas också av det återtagandet av avstängningen som arbetsgivaren har gjort. Avstängningen har skadat relationen och förtroende för Kristianstads kommun som arbetsgivare. Det skulle därför inte fungera om jag hade återgått i tjänst, säger han. Alternativet till en uppgörelse nu hade varit en mycket långdragen rättslig process över åtta-tio månader med troligen en enbart marginellt bättre uppgörelse. Det är det inte värt. Jag vill snabba på processen och börja se framåt igen.

Björn Carlqvist hade arbetat på C4 Teknik i tio år när han i slutet av augusti stängdes av från sitt jobb, utan lön och utan rätt att besöka arbetsplatsen. Carlqvist, som arbetade som avdelningschef, ska enligt förvaltningschef Jan Westberg ha brutit mot kommunens regelverk för upphandling och mot LOU, Lagen om offentlig upphandling.

– Andra händelser bakåt i tiden som är förtroendeskadande åberopas också som grund, konstaterade Westberg i sitt beslut utan att klargöra det närmare.

Björn Carlqvist ville då inte kommentera avstängningen eller grunderna för dem. Inte heller nu vill han gå in på detaljer.

– Jag tjänar ingenting på publicitet kring detta. Jag vill lägga det här bakom mig och gå vidare i livet.

  Förvaltningschef Jan Westberg är kortfattad i sina kommentarer, men förklarar uppgörelsen med Björn Carlqvist med att kommunen utan den hade hamnat i en lång rättsprocess.

  – Det fanns grund för anklagelserna, men en juridisk process är lång och komplicerad, säger han.

  Står anklagelserna fast?

  – Vi har dragit tillbaka avstängningen. Mer vill jag inte säga, svarar Jan Westberg.

  Vad innebär det att avstängningen dras tillbaka?

  – Att han aldrig har varit avstängd och därmed har rätt till lön för den perioden.

  Uppgörelsen med kommunen innebär att Björn Carlqvist får 15 månadslöner inklusive semesterersättning för att säga upp sig själv. Totalt rör det sig om 821 900 kronor. Men pengarna betalas inte ut som lön, utan som pensionsförsäkring.

  – Det innebär att vi sätter in pengarna hos hans pensionsförsäkringsbolag. Det är förmånligare skattemässigt, och det är därför det blir ett så högt belopp, förklarar Jan Westberg.

  Avgångsvederlaget är enligt avtalet också avräkningsfritt från annan inkomst av tjänst.

  Vad ska du göra nu, Björn Carlqvist?

  – Jag har inget planerat. Det är nu jag kan börja titta framåt.

  Är du bitter på kommunen?

  – Jag har ingen kommentar till det, svarar Björn Carlqvist.