Fördubblat pris för Naturum

Kristianstad Artikeln publicerades

Bygget av Naturum i Kristianstad Vattenrike ser ut att bli betydligt dyrare än vad som tidigare sagts. Den senaste kalkylen landar på 100 miljoner kronor, dubbelt så mycket som presenterades i våras.

– Det är inte acceptabelt, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (m), som nu vill se förslag på åtgärder för att dra ner priset.

Förklaringen till den stora kostnadsökningen är att de tidigare beräkningarna som gjordes inte tog hänsyn till kostnader i infrastruktur, parkeringsplatser och liknande. Det är samma typ av "miss" som gjorts i samband med att kostnaden för den nya arenan beräknats. Uppenbarligen har man heller inte tagit med kostnaderna för pålning. Det krävs både för den 350 meter långa bron, som ska gå över Helge å från Tivolibadet i stort sett fram till Härlövsängaleden, och för själva byggnaden "Rede i vassen".

När kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade Naturum igår, var frågan uppe endast för information. Först i december läggs ett förslag för politikerna att ta ställning till.

Bengt Gustafson räknar med att totalkostnaden då är lägre. Alternativet är att få intäkter till den nya attraktionen, som enligt planerna även ska ha en restaurang.

– Än så länge är det ett isolerat naturintresse man tillgodoser. Det måste till något mer om man ska locka dit större skaror människor, säger kommunalrådet. Personligen, det här är inte förankrat någon stans, tror jag att vi måste se detta som en led, ett stråk där människor rör sig. Anders Siversson, projektledare för Naturum, säger att kommunen tillsammans med arkitekten till "Rede i vassen", White Arkitektkontor AB, ska gå igenom projektet och se om det finns möjlighet att sänka kostnaderna.

– Vi ska också se över grundläggningen (pålningen). Det finns för mycket osäkerhet kring den nu, säger han.

Översynen ska pågå under resten av året. Anders Siversson säger att det är rimligt att anta att ett färdigt förslag ska presenteras i januari.

– Då finns det två scenarier. Antingen att bygga, eller så lägger man ner projektet. Men det är ett beslut för politikerna att fatta, säger Anders Siversson.

Enligt planerna ska Naturum stå klart år 2009. Det är en förutsättning för bidraget på 16 miljoner kronor från Naturvårdsverket.Matti Stenrosen