Förskottering av pengar till pågatåg prövas av regeringen

Kristianstad

Förskotteringen av Pågatåg Nordost har landat på regeringens bord. Senast den 1 november hoppas Trafikverket och Region Skåne att regeringen godkänner planerna.

Artikeln publicerades 6 oktober 2011.

SKÅNE. För att de nya pågatågsstationerna i nordöstra Skåne ska bli klara till 2014 vill Region Skåne förskottera Trafikverkets del på 268,4 miljoner kronor. Summan omfattar ombyggnad av stationerna i Ballingslöv, Hästveda, Killeberga, Önnestad, Fjälkinge, Tjörnarp, Bjärnum, Vittsjö och Hässleholm.

Hela projektet, som också omfattar åtgärder i Kronobergs län, kostar 487,9 miljoner kronor enligt prisnivån i juni 2008. Ombyggnaderna påbörjades 2010 och ska vara klara 2014.

Regionfullmäktige sa ja till förskotteringen i juni, även om Socialdemokraterna var kritiska till modellen och ansåg att det var osäkert att betala ut pengar i förväg.

Enligt avtalet ska Trafikverket betala tillbaka när de har pengar i sin budget för detta.

Nu för Trafikverket frågan vidare till regeringen för att få förskotteringen godkänd.

Senast den 1 november ska prövningen vara klar, för att avtalet ska gälla.