FP självkritiska om vården

Kristianstad Artikeln publicerades

Folkpartiet i Skåne tittar självkritiskt på hur reformerna i den skånska vården har genomförts. Nu bjuder man in de andra partierna i Femklövern för en ”omtagning” av vården.

I helgen träffades Folkpartiets högsta beslutande organ i Skåne, Skånerådet, och beslutade att starta ett nytt brett förankringsarbete kring framtidens skånska sjukvård.

Folkpartiet vill ha ett inkluderande ledarskap där man öppnar för dialog med och tar in synpunkter från de som jobbar i verksamheten.

– Bakgrunden är att det under en period har varit mycket kritik av sjukvårdspolitiken i region Skåne och att det under en längre tid har varit interna diskussioner inom partiet. Det har också förekommit en del protester i Skåne bland patienter och medarbetare och vi har tagit till oss av kritiken, säger Christer Nylander, ordförande för Folkpartiet i Skåne.

– Vi som styr måste visa lite självkritik och ta en omtagning i sjukvårdspolitiken och föra en politik där man bättre förankrar och lyssnar på de som är mest berörda.

Folkpartiet skriver i sitt pressmeddelande att det stora motstånd som finns mot förändringarna i vården ”till viss del” beror på att medarbetare och profession inte varit med i processen. Betyder ”till viss del” att det inte bara är förankringen som har misslyckats, utan även reformerna?

– Förankringen måste föregå reformerna, man borde ha lyssnat på dem som är mest berörda innan vi fattar besluten. Det innebär också att reformerna inte alltid har varit rätt, men vi har gjort mycket bra, som att öka tillgängligheten och valfriheten.