Fyra överklagar borrningar i Hanöbukten

Kristianstad Artikeln publicerades

Fyra personer motsätter sig att Taggen vindkraft AB fått klartecken till att undersöka havsbotten i Hanöbukten och överklagar beslutet. Bland annat hävdar de fyra att arbetet kommer att störa utsikten.

I våras ansökte Taggen Vindkraft AB om att få undersöka förutsättningarna för den planerade vindkraftparken Taggen i Hanöbukten och fick nyligen lov av Regeringen att borra i havsbottnen. Samtidigt är Taggen föremål för ett ärende i Högsta domstolen då ansökan om att uppföra vindkraftparken överklagats.

Nu har fyra personer även överklagat tillståndet att undersöka havsbottnen. De fyra hänvisar bland annat till överklagandet av vindkraftsparken och att regeringen därmed inte skulle ha behörighet att ge tillstånd för borrningarna.

Vidare anser de att det saknas underlag när det gäller inverkan på fiskebeståndet samt att allmänheten inte fått säga sitt.

Till sist påpekas att borrningarna kommer att leda till bullerstörningar och visuella störningar då de överklagande bor nära havet.