Hammarshus åtta miljoner dyrare

Kristianstad Artikeln publicerades

Sommaren 2003 tackade Kristianstads kommun nej till att köpa Hammarshus. Hade man slagit till då hade godset, med tillhörande mark, varit nästan åtta miljoner kronor ilbligare än i dag.

Redan 1999 annonserade Skånegårdar ut Hammarshus för 12,5 miljoner kronor. "Ingen såg möjligheterna" minns mäklaren Dag Magnusson. Fyra år senare bestämde sig Paul Crusen-svärd, Tommy Kjellström och Olof Wickström för att området hade potential. Köpet gjordes klart, priset var fortsatt 12,5 miljoner, och som vanligt hade kommunen möjlighet att hävda sin förköpsrätt. Men kommunen var inte intresserad.

Och köpet fullföljdes inte. Paul Crusensvärd berättar att förutsättningen för affären var att de tre köparna sålde sina respektive fastigheter. Men den ena av dem fick inte sin såld, så pengarna fanns inte.

– Då vände vi oss till kommunen och ville veta om de var intresserade av att stycka av villatomter, eller område för handel, säger Crusensvärd som med förundran läst att kommunen nu, bara tre år senare, ser helt annorlunda på saken.

– Kommunen var inte ens beredd att betala hälften av vad man betalar i dag, de gjorde inte samma värdering som vi gjort, säger han och berättar att de tre planerat stora investeringar i området. Bland annat att restaurera Hammarshus och göra det till något av ett kulturcenter.

– Vid det tillfället hade vi inget begrepp om hur Kristianstad skulle växa. Det var egentligen först efter att översiktsplanen "Kristianstad växer" klubbades förra året som vi med säkerhet kunde säga att det här området var intressant, säger mark- och exploateringschef Ingvar Lövkvist.

Han tycker inte det är konstigt att priset på marken ökat, i och med att planen för området förändrats.

Johan Håhus, som tillsammans med sin bror Lave äger gården, håller med.

– Inte förrän planen blev klar dök det upp intressenter, även om man misstänkt i 15 år att området skulle kunna användas på det här sättet.

Affären gjordes upp direkt med köpmannakonsortiet, med Pär Frankenius i spetsen. Efter att Kristianstadsbladet berättat att affären var på gång visade flera stora fastighetsägare i trakten intresse för området, men det gick aldrig till budgivning, berättar Johan Håhus.

– Jag tyckte det var dags. Ska man göra något annat i livet får man bestämma sig, säger han.

Kommunen förhandlar fortfarande med köpmännen om hur avtalet dem emellan ska se ut. Uppgörelsen bygger på att konsortiet köper tillbaka Hammarshus med parken. Om kommunen fattar beslut om handelsetablering i Hammar är köpmännen lovade att få köpa tillbaka en tillräckligt stor tomt för att kunna genomföra sina planer.Eva Emmelin

044-18 56 13

eva.emmelin@kristianstadsbladet.se