Hitta mark ett viktigt mål för modellskog

Kristianstad Artikeln publicerades

Ett viktigt mål för modellskog Helgeå är att hitta nio demonstrationsmarker med alternativa sätt att bedriva skogsproduktion med hållbar inriktning. Utan att för den skull bilda ett naturreservat.

Kylan gör sig påmind, men deltagarna i den pågående första konferensen för bildandet av ett nätverk för modellskog i Östersjöregionen har pälsat på sig ordentligt och gett sig ut på de snötäckta markerna vid det gamla krutbruket i Torsebro på torsdagsförmiddagen, ner till ån med biosfärområdets koordinator Sven-Erik Magnusson som en av ciceronerna.

Kristianstadsbladet berättade om konferensen i onsdagens tidning. En viktig part i Sverige och modellskog Helge å är Skogsstyrelsen. Skogskonsulenterna David Göransson och Oriana Pfister medverkar på den skånska sidan, i Småland har de de två kollegor som är involverade.

- Vi är verkligen i uppstarten här i Helge å. Vi har lagt upp ramarna för en arbetsmodell. I höstas godkändes ett tvåårigt projekt, "Baltic landscape Helge å". Arbetet räknar vi med ska fortsätta efter de två åren, förklarar David Göransson.

- Det här projektet ska byggas underifrån, att vi ska hitta nio demonstrationsytor i hela Helgeåns avrinningsområde.

De två andra svenska delarna av projektet är modellskog Vilhelmina, som redan är certifierat, och Bergslagen som är i ungefär samma fas som Helge å. Konceptet finns över hela världen.

- Här i Helgeå är det Skogsstyrelsen som är drivande, även om SLU bedriver en del forskning, förklarar han.

Första steget är att hitta markägare med goda exempel, framförallt i skogslandskapet.

Finns det goda exempel redan i dag?
- Ja, det handlar om att samla dem och göra dem tillgängliga, men även att uppmuntra markägare och hjälpa dem att göra nya demontrationsytor för utbildning och forskning, och skapa nya ytor, svarar David Göransson.

- Det kan vara till exempel handla om restaurering av diken och våtmarker eller alternativa sätt att avverka skogen för att gynna biologiskt mångfald, fortsätter han.

Många frågor jobbar Skogsstyrelsen redan med.

- Med till exempel rådgivning till markägare som har höga naturvärden. Projektet handlar mycket om att samla det ni redan vet och gör, och få alla att samverka brett i landskapet,

Hur stora blir demonstrationsytorna?
- Det finns inga krav på form eller storlek, det kan till exempel vara ett skogsbestånd. Det handlar inte om någon ny inventering, eller nytt skydd utan att ta vara på de drivkrafter som finns hos markägare och underlätta för dem. Därför är dialog viktigt, att samla den kunskap och drivkraft som finns.