Hög och sannolik risk att sjukvården inte når målen

Kristianstad Artikeln publicerades
Om budgetramen för 2018 ska hållas innebär det att sjukvården inte kan ge en jämlik och säker vård med hög tillgänglighet, föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden skriva till regionstyrelsen.
Foto:Tom Wall
Om budgetramen för 2018 ska hållas innebär det att sjukvården inte kan ge en jämlik och säker vård med hög tillgänglighet, föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden skriva till regionstyrelsen.

Det finns en sannolik och allvarlig risk för att sjukvården inte klarar sina mål om de nuvarande budgetramarna ska hållas.

Det är sammanfattningen i ett yttrande som HSN (hälso- och sjukvårdsnämnden) föreslås skriva till regionstyrelsen över de budgetramar som föreslagits för 2018.

I år omfattar budgeten till sjukvården 31 miljarder (30 i fjol) och för 2018 planeras den att räknas upp med 3,54 procent, så den blir totalt 32,2 miljarder. Men enligt yttrandet behövs egentligen 4,4 procent, då bara allmänna prisläget och löner kommer att öka 2,7 procent, och demografi (växande och åldrande befolkning) gör ytterligare 1,7 procent.

"Detta motsvarar ett effektiviseringskrav på 0,9 procent eller 267 miljoner kronor" om regionbidragen jämförs rakt av. Då finns ingen kompensation för ökande medicinsk-teknisk utveckling med i beräkningen. Men bara läkemedelskostnaderna väntas öka med ytterligare 230 miljoner kronor.

Dessutom ges ingen förstärkning för årets underskott, som väntas bli runt miljarden.

Enligt yttrandet kommer detta, tillsammans med nya budgetens förutsättningar, "innebära ett omfattande effektiviseringskrav som kan påverka Region Skånes förmåga att erbjuda en jämlik och säker vård med hög tillgänglighet och kvalitet. Det finns heller inte utrymme för de nya eller ökade behov som har identifierats inom flera områden".

Det skrivs också att underskottet för i år är stort, samtidigt som tillgängligheten inom vissa områden är långt ifrån en acceptabel nivå. Det kommer också påverka chansen att rekrytera och behålla personal.