”Inget självändamål att hålla öppet på vårdcentraler”

Är det vård på lika villkor när ingen vårdcentral i nordost, med undantag av fredagskvällen, har jouröppet efter klockan 18 på kvällarna? På andra håll i Skåne finns några som är öppna till klockan 20, i Malmö till och med en som är öppen till klockan 22.

Kristianstad

– Det kan inte vara ett självändamål att hålla vårdcentraler öppna på kvällar om det inte finns ett underlag av patienter, säger Benny Ståhlberg, chef för Primärvården Skåne.

Akutverksamheten på CSK och primärvården har haft diskussioner tidigare om hur man bäst klarar av att patienter kommer ”i onödan” till akuten.

– Då blev det bestämt att vårdcentralerna, privata och offentliga, skulle hålla öppet längre. Genom längre öppet blev det fler läkartimmar. Och många är trogna sin vårdenhet, fortsätter Benny Ståhlberg. Underförstått: de går inte till akuten i onödan.

Men det är ju fortfarande så att många patienter på akuten egentligen hamnar på ”fel” plats?

– Rent allmänt har befolkningen i Sverige sedan länge vant sig vid att gå till sjukhus när man känner sig dålig, inte till vårdcentralen. Det behövs mycket information för att ändra på det, fortsätter Benny Ståhlberg.

Politikerna missnöjda

Gilbert Tribo (FP) är ordförande i närsjukvårdsberedningen. Efter revisorernas granskning nyligen, om vård på fel nivå, förklarar han att politikerna inte är nöjda med öppettiderna, och att man ser över ackrediteringsvillkoren (villkoren för att få godkänt) för Hälsovalsenheter nästa år, och ”morötter” för att få dem att hålla öppet längre på kvällar och helger.

– Vi hade väntat oss mer samarbete mellan de privata och de offentliga vårdgivarna, så att resurserna används mer effektivt. Vi ser över vad som behöver skärpas till, och det måste vara klart inom ett par månader eftersom avtalen för nästa år tecknas då, säger Gilbert Tribo.

Om det kommer att finnas extra pengar att skjuta till för kvällsöppet beror på Region Skånes ekonomi.

Även om avtal med vårdgivarna skrivs för flera år åt gången finns det möjlighet att ändra villkoren en eller ett par gånger under ett år.

– Om de inte godkänner ändrade villkor är de ändå kvar i systemet ett år, säger Gilbert Tribo.

Nej det är inte fel att tänka en jourläkarcentral centralt i Kristianstad, säger han, samtidigt som han säger att det finns lysande exempel på privata mottagningar som löst akutbehovet utan att ändå behöva ha öppet sena kvällar.

Gilbert Tribo menar också att patienter i den här delen av Skåne ändå söker sig mer till vårdcentralerna än patienter i Malmö, därför att tillgängligheten är bättre.

– Vi håller på att se över flödet av patienter på akuten. Kommer de alltid på kvällen? Eller är det på dagen?

”Ingen fristående ö”

Att 30 patienter kommer ”fel” till akuten på CSK är ett problem som måste lösas, säger han också. Liksom att rutinerna kring sjukvårdsrådgivningen 1177 måste skärpas upp.

– Den är ingen fristående ö. Man måste koppla ihop 1177 med sjukhusen och primärvårdsmottagningarna.

Att helt komma till rätta med att patienter söker på ”fel” ställe är dock inte möjligt, säger Gilbert Tribo.