Klart för inflyttning

Kristianstad Artikeln publicerades

Efter omvägar med sanering av tomten och kärva ekonomiska tider står nu äldreboendet Nya Sommarro klart för inflyttning.

Den andre juli är det sista av byggdammet bortstädat. Den förste september är det dags för de första att flytta in. Det har tagit sin tid och det har varit vissa motgångar på vägen. Kommunens dåliga ekonomi gjorde att allt fick läggas på is ett år och upptäckten av den gamla gasverkstomten ledde till en omfattande sanering av marken. Men nu står vård- och omsorgsboendet Nya Sommarro klart med 44 lägenheter och efter sommaren startar privatägda Förenade Care verksamheten. Och både ABK:s vd Henrik Strand och omsorgsnämndens ordförande Bo Silverbern (M), var överens om att samarbetet har fungerat mycket bra mellan alla parter.

- Vartenda pennstreck har vi gjort tillsammans med omsorgsförvaltningen. De har fått tycka till om varenda detalj, förklarade en nöjd Henrik Strand vid gårdagens visning.

Bästa läget

Ljust och luftigt med trädetaljer. Många, stora och lågt placerade fönster, arbetsredskap i anpassad höjd och trädgård med odlingsbänkar som är lättåtkomliga även för en rullstolsburen. Det är tydligt att det är ett äldreboende byggt 2012. Man har dragit lärdom av allt som har och inte har fungerat på äldre avdelningar, förklarade Kristian Jägermark, byggnadschef på ABK.

- Vi har också jobbat med ett långsiktigt perspektiv. Vi har använt tegel och aluminium bland annat, så exteriört ska man inte behöva göra något på minst 30 år och samma tanke kring hållbarhet har vi haft invändigt.

Och läget är ett av de bästa i stan med utsikt över centrum och kanalen.

- Det är ett läge som man från politiskt håll har bestämt är prioriterat för vård- och omsorgsboende, berättade Lars-Åke Nordin, chef för omsorgsförvaltningen.

Boende görs om

Nuvarande Sommarro görs nu om till trygghetsboende. Någon ombyggnad behövs inte, enligt Lars-Åke Nordin. Anpassningen av bostäderna är fullt tillräcklig. Skillnaden är att de lägenheterna i stället ska rikta sig till 70+ och att man får ställa sig i kö dit. Fyra, fem personer kommer att flytta till Nya Sommarro från Sommarro, där flera redan väntar på plats genom tidigare beslut. Inflyttningen kommer att ske i två steg för att personalen ska hinna med och anpassa verksamheten. Personer som i dag bor på Charlottesborgshemmet har också erbjudits plats på det nya boendet för att underlätta omställningen av Charlottesborg till demenscentrum och många har tackat ja. I nuläget innebär därför inte Nya Sommarro att så många nya platser frigörs utan att det blir en successiv omflyttning.

Stort byggbehov

- Det här är det första vård- och omsorgsboendet som omsorgsförvaltningen är med och bygger det här årtusendet. Behovet är stort och vi hoppas att man kommer att fortsätta bygga. Vi vet att ABK har idéer om fler boenden både i Åhus och på gamla lasarettsområdet, konstaterade Bo Silverbern.

Och Lars-Åke Nordin ger samma bild av vad som väntar.

- Vi har sett att antalet personer som är 90 år och äldre ökar, samtidigt som det inte har byggts nya boenden på länge. Vi har några år på oss att ställa om för att möta de behov som väntar, men detta är kanske början på att ersätta de gamla boendena.