Kommunen kan ta över köpet av Hammarshus

Kristianstad Artikeln publicerades

Kristianstads kommun kan komma att utnyttja sin förköpsrätt till Hammarshus. Området kring det gamla godset har så stor samhällsnytta att kommunen bör äga det, menar mark- och exploateringschefen Ingvar Lövkvist.

Affären blev klar i början av veckan. Pär Frankenius (Sandelins ägare och Handelsföreningens ordförande) och hans bror Pål Frankenius, Richard Bengtsson (huvudägare i Maxi), Fredrik Rosengren (butikschef i Maxi) och Ronny Larsson (Team Sportia) köper Hammarshus av familjerna Håhus, som bland annat drivit lantbruk på området.

Hur mycket köparna ger för godset, med tillhörande byggnader och 95 hektar mark, har de inte velat uppge, men summor kring 20 miljoner har nämnts.

– Jag har hört sådana siffror, men vet inte särkert, säger Ingvar Lövkvist som redan meddelat köparnas talesman Pär Frankenius att diskussioner om kommunalt förköp förs. Kommuner kan, genom att hävda att en fastighet har stor samhällsnytta, hävda sin rätt till förköp. Det görs inte särskilt ofta, men i det här fallet är tjänstemännen, enligt Lövkvist, överens om att det är viktigt att frågan kommer upp på politikernas bord. Anledningen är att området i underlaget till den översiktsplan som kommunfullmäktige godkände i höstas benämns som ett utvecklingsområde för bostäder. Området är också aktuellt i den handelsutredning som pågår och som ska visa hur handeln i Kristianstad bör utvecklas framöver.

– Förköpsrätten gör att vi har möjlighet att gå in i köparens ställe, och min bedömning är att vi ska göra det i det här läget, säger Ingvar Lövkvist. Ytterst är det kommunfullmäktige som bestämmer hur det ska bli. Ett sådant beslut måste till inom tre månader från det att köpehandlingen stämplas in hos kommunen. Det innebär att beslutet antagligen fattas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde i februari, alternativt nästa sammanträde i mars. Om politikerna så vill.

– Vi kommer naturligtvis att diuskutera det internt och med köparna, och sedan lägga fram det för kommunstyrelsen, säger Ingvar Lövkvist.

Han framhåller att det framför allt är marken, 95 hektar i centralt läge samlat runt E22, som kommunen har intresse av.

Hammarshus gård byggdes i slutet av 1700-talet. Då byggdes det på grundmurarna av den gård som funnits där sedan 1400-talet, men förstörts under de skånsk-danska krigen. Det var för övrigt på det gamla Hammarshus som kung Christian IV undertecknade fundationsbrevet som gav Kristianstad dess stadsrättigheter.

Men trots byggnadens historiska värde tror Lövkvist inte att kommunen kommer att behålla den, i fall ett köp blir av.

– Byggnader är ofta bekymmer. De kostar pengar, säger han.

Pär Frankenius, som själv planerar att bo på godset med sin familj, tror att kommunen och köparna ska kunna komma överens om en lösning som gynnar alla.
– Vi är djupt engagerade i Kristianstads utveckling, och är en samling representanter för det lokala näringslivet som vill flytta fram positionerna. Jag tror att kommunen uppskattar vårt engagemang för stadens framtid, och att vi kan hitta en väg som gör både oss och kommunen nöjda, säger han.


Eva Emmelin

044-18 56 13

eva.emmelin@kristianstadsbladet.se