Kommunen satsar miljoner på dubbelspår

Kristianstad Artikeln publicerades
Dubbelspår för tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm kan bli verklighet tidigare än förväntat.
Dubbelspår för tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm kan bli verklighet tidigare än förväntat.

Dubbelspår för tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm kan bli verklighet tidigare än förväntat. De båda kommunerna är beredda att skjuta in totalt 50 miljoner kronor för att Trafikverket ska prioritera utbyggnaden, som totalt beräknas kosta 1,8 miljarder.

Både Hässleholms kommun och Kristianstads kommun har länge efterfrågat ett dubbelspår på Skånebanan mellan städerna. Sträckan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar.

Utbyggnaden har legat långt bort i Trafikverkets planering, men nu kan en snabbare lösning vara på väg.

Förslaget till en överenskommelse går ut på att de båda kommunerna lovar att bidra med 25 miljoner kronor vardera till utbyggnaden. Dessutom ska Region Skåne samfinansiera med 50 miljoner kronor. Trafikverket får stå för resten av finansieringen som totalt beräknas till knappt 1,8 miljarder kronor.

– Alla är medvetna om hur stora problem det är och att kapaciteten måste ökas. Men eftersom järnvägen inte med finns med i någon investeringsplan från statens sida måste vi jobba för att få in den i investeringsplanen. Egentligen är det statens ansvar att betala investeringar i vägar och järnvägar, men vi vill ändå visa att det är så viktigt för Kristianstad och Hässleholm att vi är beredda att tillsammans ställa upp med 50 miljoner kronor, säger Kristianstads kommunalråd Pierre Månsson.

Förslaget väntar nu på godkännande från alla fyra parter – Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Region Skåne och Trafikverket. I bästa fall, säger Pierre Månsson, innebär överenskommelsen att bygganden av dubbelspåret kan bli aktuellt 2022 eller 2023.

Men det är snabba ryck som gäller. Trafikverket är i full gång med sitt förslag till regeringen om nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2018-2029. För att prioriteras i den planen måste en överenskommelse bli godkänd av parterna i mitten av mars.

– Det finns inga garantier, men även Trafikverket tycker att det är viktigt att få in den i planen, säger Pierre Månsson.

Kristianstad och Hässleholm ska behandla frågan på sina nästa kommunstyrelsemöten.

– Tanken är att fatta beslut nästa vecka. Man vet aldrig i politiken, men från majoritetens sida i Kristianstad är vi överens om det här, säger Månsson.