Komvux kan få färre studieplatser

Kristianstad Artikeln publicerades

Stämningen är dämpad och ovissheten tärande bland personalen på Komvux i Kristianstad. Anledningen är barn- och utbildningsnämndens budgetförslag, som föreslår 2,5 miljoner kronor mindre i bidrag för nästa år. Tillsammans med minskade statsbidrag på drygt elva miljoner hotas upp till 20 lärartjänster.

Förra veckan kom barn- och utbildningsnämnden med sitt budgetförslag för nästa år och sedan dess har personalen på Komvux räknat på konsekvenserna av de föreslagna besparingarna. Resultatet betecknar de som nedslående, eftersom upp till 20 lärartjänster och 400 studieplatser är hotade. Skolledningen kallade därför till en improviserad presskonferens i går. – När staten aviserade minskade anslag med 11,1 miljoner för nästa år, så trodde vi att kommunen skulle vara hygglig nog att låta oss behålla basorganisationen, men istället passar de på att minska även sina anslag, berättar Monica Ahlm, vikarierande skolchef. Att staten minskar sina anslag beror på att Kunskapslyftet officiellt betraktas som en avslutad satsning. Istället för 644 får Komvux därför pengar till 328 statliga platser nästa år. Om basorganisationen på 420 platser, som kommunen hittills har svarat för som motprestation, fått vara intakt hade antalet studieplatser hos Komvux bara behövt minska från dagens 1064 till 748 platser. Men staten har beslutat att även kommunerna har rätt att minska sina anslag, vilket barn- och utbildningsnämnden alltså föreslår i sin budget. Det innebär enligt skolledningen att det totala antalet platser måste minskas med ytterligare nästan hundra platser. – Upp till 20 lärartjänster på gymnasiesidan kan komma att behöva dras in och det drabbar inte bara de teoretiska, utan även de praktiska kurserna, uppger skolledningen. De grupper av studerande som främst berörs är enligt dem kvinnor, invandrare och före detta gymnasieelever, som behöver komplettera sina gymnasiestudier eller läsa upp sina betyg för att komma in på högskolan. Det handlar om upp till 700 studerande som riskerar att inte få plats på Komvux nästa år. Och enligt skolledningen är barn- och utbildningsnämndens motivering till nedskärningarna att efterfrågan på studieplatser hos Komvux har minskat. – Men vi har inga problem att fylla våra platser, så istället kommer köerna att öka, påpekar de. Och de som kommer in kommer att få ett mindre antal kurser att välja bland, så nästa vecka tänker de samla elevrepresentanter och informera om situationen. – Vi vill bilda opinion kring det här, eftersom de definitiva besluten fattas först i samband med kommunens budgetberedning i höst, förklarar Karin Nilsson, vikarierande rektor. Helene Svensson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, svarar i enlighet med motiveringen till deras budgetförslag att behovet av studieplatser hos Komvux är mindre i dag. – Arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar i hela landet och Kristianstad har lägre arbetslöshet än snittet bland de skånska kommunerna, förklarar hon. peter.maunula @kristianstadsbladet.se