Kritiserad väg rustas upp nästa år

Tosteberga Artikeln publicerades
70-sträcken på väg 1669, mellan Trolle Ljungby slott och Nymölla, kommer få ny beläggning nästa år.
Foto:Sara Persson
70-sträcken på väg 1669, mellan Trolle Ljungby slott och Nymölla, kommer få ny beläggning nästa år.

50-sträckan på väg 1669, mellan Trolle Ljungby slott och Nymölla, har fått ny asfalt i veckan. Men 70-sträckan på samma väg får ny beläggning tidigast nästa år.

Väg 1669 har under lång tid upplevts som eftersatt, vilket har irriterat många trafikanter. Bybon Bo Ericsson är en av dem.

– Det finns många aspekter på varför det inte är acceptabelt med en så dåligt underhållen väg som den vi har hit ut, säger han. Det förekommer rena håligheter och förutom att det uppenbarligen sliter hårt på våra fordon, så det blir trafikfarligt att köra när man hela tiden måste välja för hålen.

Då vägen dessutom är mycket smal på sina ställen, är det problematiskt att mötas på ett bra sätt. Det är inte bara bybor som använder vägen, den används numer också flitigt av turister. Av nämnda anledningar så riktade Bo och Tosteberga Byalag frågan tidigt i våras till Trafikverket om när en förbättring av situationen var att vänta, men inga direkt svar har kommit.

På måndagen påbörjade Skanska ett asfalteringsarbete på de tre vägsträckorna, som har en på hastighet 50 kilometer i timmen, genom Trolle Ljungby, Östra Ljungby och Nymölla. Fredrik Loeb på Skanska säger att man fått i uppdrag att lägga asfalt enbart på dessa tre sträckor. Arbetet slutfördes under tisdagen.

När resten av vägen ska få ny beläggning där behovet upplevs som större, kan han inte svara på. Han hänvisar till projektledaren för arbetet, Jeanette Kristensson på Trafikverket.

Hon svarar att den resterande delen av arbetet ligger i Trafikverkets treårsplan.

– Preliminärt påbörjas det nästa år.

Har ni fått klagomål på 70-sträckan av vägen?

– Jag tror jag fått ett samtal i år.

Bybor som vi talat med känner att den är så hålig att den är trafikfarlig. Är det din uppfattning också?

– Förekommer trafikfarliga hålor och andra skador så ska dessa lagas regelbundet av vår driftorganisation.

Fakta

Lokalkorrespondenterna

Kristianstadsbladet driver ett leaderprojekt som återknyter till en gammal tidningstradition. Artiklarna är antingen skrivna av lokalkorrar eller baseras på tips från korrenätverket. Vi tar utgångspunkt från Tollarp, Arkelstorp, Fjälkinge, Degeberga och Önnestad, samt områdena kring dessa orter.

Visa mer...