Kvinnor i riskzon för hedersvåld ska stöttas

Kristianstad Artikeln publicerades

Unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och tvångsgifte ska stöttas i nytt projekt.

På Österänggymnasiet planerar man att starta ett projekt för kvinnliga elever som befinner sig i riskzonen för hedersrelaterat våld och tvångsgifte. I höst kommer Introduktionsprogrammet, IM, att förläggas till Österänggymnasiet från att tidigare ha funnits på tre olika skolor.

IM riktar sig till de elever som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och mellan 75 och 80 procent av eleverna är flerspråkiga. Det gjorde att man på Österänggymnasiet började diskutera hur man skulle lyckas med en bra integration, berättar Jenny Comstedt, rektor och projektledare.

– Vi tog kontakt med arbete och välfärdsförvaltningen som hade funderingar på integrationsprojekt med fokus på hedersrelaterat våld och då såg vi möjligheten att samarbeta.

Inga pekpinnar

Man har goda erfarenheter sedan tidigare av projektet ”Din bror” för killar, som nu är en del av verksamheten, och nu kände man att det var dags att göra något för tjejerna.

– Det ett svårt ämne och det gäller att man även har föräldrarna med sig i det här. Vi ska stärka kvinnorna och deras egen vilja och informera dem om vilka rättigheter de har. Samtidigt får de inte komma i kläm mellan olika kulturer och tvingas leva dubbelliv. Det är viktigt att närma sig ämnet på rätt sätt och inte komma med pekpinnar.

Kristianstad är inget undantag när det gäller förekomsten av hedersrelaterat våld och tvångsgifte, säger Jenny Comstedt.

Stort mörkertal

– Under mina år som rektor har det varje år varit någon eller några elever som har erfarenhet av detta. Ofta har de kommit hit från någon annan del av landet efter att ha blivit utsatta. Men jag tror att det finns ett stort mörkertal.

Med större kunskap hoppas hon att man ska bli bättre på att uppfatta signalerna tidigt. Projektet kommer därför att börja med utbildning av personal. Ett antal pilotpersoner kommer sedan att vidareutbildas för att hålla i tjejgrupperna.

När projektet är genomfört är det meningen att det ska bli en del av den ordinarie verksamheten. Nu ansöker man om bidrag på cirka 600 000 från Länsstyrelsen för att få extra hjälp i startskedet.