Länken skjuts upp ytterligare

Kristianstad Artikeln publicerades

På grund av att så många slutat på C4 Teknik behöver kommunen ytterligare några månader på sig för att utreda p-situationen i Kristianstad. Därmed dröjer även Kristianstadslänken.

KRISTIANSTAD. – Vi måste ha ett bra beslutsunderlag. Det är viktigast. Och om vi fattar beslut i juni eller i augusti spelar inte så stor roll, tror jag, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP).

Kommunstyrelsen beslöt i mitten av februari att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Dessutom ska kommunen själv utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken.

– Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum, sa Pierre Månsson då.

Allt skulle vara klart till 1 juni, och innan kommunstyrelsen diskuterat utredningarna – beslöt politikerna - ska inga upphandlingar eller något byggande av länken ske.

Men allt ser nu ut att förskjutas åtminstone över sommaren. Enligt ett tjänsteutlåtande från kommunledningskontorets Anders Magnusson har arbetet med anbudshandlingarna - för anlitande av konsulterna - tagit längre tid än beräknat. Dessutom har två projektledare slutat på C4 Teknik under våren.

”Projektet kommer inte att ha någon personal som kan driva projektet vidare i anslutning till en eventuell redovisning den första juni. Sannolikheten är högre om en redovisning sker den 17 augusti, under förutsättning att projektledare rekryterats under sommaren”, skriver Magnusson.