Man lurade till sig bidrag

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Tommy Svensson

53-åringen lurade försäkringskassan på bidrag och fick felaktigt ut drygt 74 000 kronor. Nu har han dömts även av hovrätten.

53-åringen överklagade tingsrättsdomen och yrkade att hovrätten skulle bedöma gärningarna som oaktsamma. Men hovrätten går på tingsrättens linje.

Kristianstadsbon har vid 18 tillfällen medvetet lämnat oriktiga uppgifter till försäkringskassan, som därmed felaktigt betalade ut drygt 74 000 kronor.

Underlagen från mannens arbetsgivare visar att han bara vid några enstaka tillfällen, under den period som han sökt bidrag för, avstått från att jobba.

Det blev villkorlig dom för 53-åringen även i hovrätten, som endast sänkte antalet dagsböter som mannen ska betala till 60.