Ohly: Flyktingars rätt till bostad bör stärkas

Kristianstad Artikeln publicerades

Flyktingar som fått uppehållstillstånd har svårt få kontrakt på lägenheter. De tvingas betala flera hyror i förväg eller betala borgen. Så får det inte vara, anser vänsterpartiets ordförande Lars Ohly.

I går var vänsterpartiets ordförande Lars Ohly på besök i Kristianstad. I partiets lokal i centrum träffade han företrädare för olika invandrargrupper, cirka 15 personer. Flera av dem politiskt engagerade .

Vänsterpartiets lösningar på segregationen är generella, det vill säga arbete och välfärd åt alla, och bostäder som inte är för dyra. En fråga som kom upp från Svetozar Dzambas var flyktingars ohållbara situation när de fått uppehållstillstånd.

– För att de ska kunna flytta in i det kommunala bostadsbolaget lägenhet ska de antingen betala en borgen eller fyra månadslöner. Det kan ingen klara av, sa han.

Lars Ohly manade de närvarande till att ta upp frågan lokalt i de bolag som ägs av kommunerna. De privata fastighetsägarna är det svårt att komma åt.

– Det här bör vi lagstifta om, svarade Lars Ohly, som även informerade om att det fortsatta statliga stödet till studentbostäder förmodligen kommer att ligga kvar.

Lars Ohly antydde att kommunerna ska få ekonomiskt stöd för att ta hand om de stora grupper flyktingar som fått uppehållstillstånd som en följd av den tillfälliga asyllagen.

– I den pågående diskussionerna om vårbudgeten är alla är överens om att kommunerna ska få mer pengar. Att personer med annorlunda efternamn inte får jobb är ett bekymmer som Svetozar Dzambas tog upp. Försök pågår på en del håll med anonymiserade ansökningshandlingar och ska utvärderas. Lars Ohly är dock medveten om att problemet kvarstår när de sökande väl kommer på intervju.

Även frågor om arbetsrätten kom upp. De uppsagda styckarna på Swedish Meats har haft svårt att hävda sin rätt gentemot sin arbetsgivare.

– Arbetsrätten måste stärkas. En arbetsgivare ska inte kunna köpa sig fri. Det borde finnas en möjlighet för de anställda att få tillbaka sin anställning om de vill, tycker Lars Ohly, väl medveten om att samarbetspartnern socialdemokraterna anser att arbetsrätten som gäller i dag duger gott.

Inga-Lill Bengtsson

044-18 55 69

ingalill.bengtsson

@kristianstadsbladet.se