Pågatåg kan försenas ett år

Kristianstad

Pågatågstationen i Fjälkinge riskerar att bli ett år försenad. Detta delvis på grund av att den så kallade järnvägsplanen fastnat på Trafikverket och därför inte kunnat fastställas.

Artikeln publicerades 8 juni 2013.

– Den oberoende planprövaren har haft många synpunkter på järnvägsplanen. Därför har den blivit liggande på Trafikverkets planprövningsavdelning för länge, säger Pernilla Merkenius, projektledare för Pågatåg Nordost på Trafikverket.

Enligt de tidigare beräkningarna skulle järnvägsplanen ha fastställts av Trafikverket i förra månaden. Det efter att allmänheten kunnat lämna synpunkter på den under tiden 7–28 maj förra året och att länsstyrelsen sedan yttrade sig över den.

Efter fastställandet av Trafikverket och att planen vunnit laga kraft skulle bygget av Pågatågsstationen komma igång i augusti i år. Sedan skulle tågtrafiken på Fjälkinge startas 15 december.

Plan B

Men eftersom fastställandet dragit ut på tiden kan tidsplanen komma att ändras.

– Jag hoppas trots allt på att järnvägsplanen ska fastställas inom kort och att vi kan börja bygga enligt tidplan, säger Pernilla Merkenius. Men det måste i så fall ske i nästa vecka. Annars är risk för förseningar väldigt stor. Dessutom kommer det att innebära merkostnader.

Ett tecken på att Pernilla Merkenius inte är helt övertygad om att detta löser sig snabbt är att hon har en alternativ handlingsplan, som går ut på bygget kommer igång senare, men att trafiken trots allt kommer igång i december. Det kräver dock förhandlingar och godkännande av andra parter.

Lennart Andersson, som är chef för Trafikverkets region syd, medger att han är orolig över situationen. Men han tror fortfarande på en lösning.

– Vår ambition är att trafiken ska komma igång den 15 december som planerat. Men blir järnvägsplanen överklagad ligger vi risigt till, säger han.

Vad blir konsekvenserna?

– I så fall kan vi inte börja trafikera Fjälkinge förrän i december 2014. Om det också innebär trafikala konsekvenser är något vi får titta på i en eventuell plan B, säger Lennart Andersson. Men just nu är vårt huvudfokus att vi ska fixa det här.

”Oerhört snopet”

Kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad, Pierre Månsson (FP), säger att han och de andra ledande politikerna i veckan fick informationen om att järnvägsplanen för Fjälkinge inte är fastställd och att det finns en oro för förseningar. Även kommunpolitikerna är nu oroade.

– Det hade varit oerhört snopet om hela Pågatågsprojektet kommer igång den 15 december, men inte Fjälkinge, säger han. Jag förutsätter att detta löser sig i nästa vecka. Det är Trafikverkets ansvar.

Pierre Månsson befarar att en försening kan skapa missnöje bland Fjälkingeborna.

– Det byggs upp mycket förväntningar i både Fjälkinge och Önnestad kring Pågatågsstationerna. Med tågstoppen knyts orterna närmare Kristianstad och det gör det lättare att pendla. Dessutom blir de attraktivare som boendeorter, säger kommunalrådet.