Pågatågstrafikens utökning oroar SJ

Kristianstad

Den stora utökningen av tågtrafik i Nordostskåne och södra Småland, ”Pågatåg Nordost” som drar igång den 15 december, oroar SJ-chefen Crister Fritzon.

Artikeln publicerades 12 oktober 2013.

”Det ökar restiderna eftersom de långsamgående pendeltågen bromsar upp all annan trafik”, skriver Fritzon i en skrivelse till Trafikverket och kommunikationsdepartementet.

SJ:s trafik konkurrerar om utrymmet med Skånetrafikens tåg längs delar av Södra stambanan. Fritzon efterlyser kapacitetsutbyggnad av Södra stambanan, då han fruktar att trängsel på spåren kan orsaka förseningar som kan få tågpassagerare att byta till flyg eller bil.

– Det blir trångt på spåren och risken för fel blir större. Men Trafikverket har gjort bedömningen att det ska fungera, kommenterar Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.

– Med Pågatåg Nordost kommer fler att kunna åka tåg från fler stationer. Det gynnar hela järnvägsmarknaden, även SJ.