Sammanslagningen kan bli en lång process

Kristianstad

– Oerhört intressant, vi ser positivt på att inleda en process för att se var vi landar 2019, sa regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) på torsdagen om en framtida regionförstoring.

Artikeln publicerades 10 juni 2011.

KRISTIANSTAD. Samtidigt påminde hon om Region Skånes erfarenheter av regionbildandet, att det tar längre tid än man tror.

Därför är det mer realistiskt att räkna med att frågan kan bli verklighet inför valet 2018, än inför valet 2014.

– Det finns en viss övertro på att resan är lätt, sa Pia Kinhult.

Att frågan nu börjar bli mer konkret är att företrädare för Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland i ett gemensamt brev bett om svar på frågan om var Region Skåne står.

Svaret var uppe på regionstyrelsens sammanträde på torsdagen.

Av svaret framgår att Region Skåne tar initiativ till ett första möte i augusti-september, för att parterna ska kunna komma fram till en överenskommelse om hur man går vidare.

Samarbete redan i dag

Med på den särskilda presskonferensen om ny regionbildning var även Socialdemokraternas regionråd Rikard Larsson.

Han förklarade att Skåne, Kronoberg, Blekinge och Halland redan i dag har väldigt mycket sjukvårdssamarbete, genom Södra regionvårdsnämnden.

– Kronoberg säger att de utvecklas bäst genom samarbete med Skåne, och det finns en tydlig antydan att Skånes utvecklingsmöjligheter är bäst om vi samarbetar med andra, sa han också.

Viktigast, poängterade båda, är att man gör resan tillsammans, och att man håller öppet för andra än Kronoberg, som exempelvis Blekinge, som man redan har strukturfondssamarbete med till exempel.

Stöfrre befolkning

Fördelarna för Skåne med en större region som också omfattar Kronoberg är enligt Pia Kinhult ett underlag av en större befolkning, att Kronoberg har ett intressant näringsliv som påminner om det nordskånska, och ett intressant kulturliv.

– Det skulle skapa en bra balans i södra Sverige, och underlättar möjligheterna för den högspecialiserade universitetssjukvården, sa Pia Kinhult.

Rikard Larsson påminde om en annan fråga på regionstyrelsens bord denna dag, förskotteringen av pengar till Pågatåg Nordost.

En fråga som inte enbart berör Skåne, utan även kommuner på andra sidan länsgränsen.

Kristianstad centralt

I en större region skulle staden Kristianstad ha ett väldigt centralt läge.

– Fullständigt centralt, med goda utvecklingsmöjligheter, sa Pia Kinhult.

Och jo, en kommande flytt av Region Skånes ledning och fullmäktigesammanträden till det ombyggda rådhuset i Kristianstad gör det också möjligt att ha sammanträden med fler ledamöter än i dag.

– Det har vi tagit höjd för, sa Pia Kinhult och Rikard Larsson, även om det inte är den frågan som känns mest aktuell för dagen.

– En regionförstoring bygger på att alla parter har något att vinna, sa Rikard Larsson.