Sent överklagande av rådhusfasaden

Kristianstad Artikeln publicerades

En privatperson, ingående i Nätverk Kristianstad, har överklagat kommunfullmäktiges beslut gällande det nya Rådhuset den 21 juni. Men hans invändningar gällande fasaden kommer sannolikt för sent.

Kommunfullmäktige beslöt den 21 juni bland annat att fortsätta projektet med det nya Rådhuset, att köpa mark, att inrätta en gemensam nämnd med Region Skåne samt att anslå 558 miljoner kronor för ombygget.

Privatpersonen överklagar beslutet enligt tionde kapitlet i kommunallagen. I en förklarande text förklarar mannen att han anser att fasaderna mot Stora Torg, stationen och Heliga Trefaldighets kyrka måste utformas så att de harmonierar med övriga centrum runt kvarteret.

Äpplen och päron

Men sannolikt blandar den överklagande äpplen och päron. Hans överklagan enligt kommunallagens tionde kapitel gäller enbart huruvida fullmäktiges beslut har tillkommit i laga ordning. Förvaltningsrätten lär inte diskutera frågan om fasaden, konstaterar kommunjurist Charlotta Mjellander.

– Fullmäktiges beslut handlar om en rad punkter, men själva fasaden hanteras av byggnadsnämnden inom ramen för plan- och bygglagen, säger kommunjuristen.

– Jag har svårt att se att förvaltningsrätten kommer fram till att frågan om fasaden omfattas av det beslut som fullmäktige fattade den 21 juni.

Förvirrad debatt

Att det är så här var uppenbarligen en nyhet även för kommunens politiker. Därför uppstod en förvirrad debatt i fullmäktige i samband med beslutet. Flera ledamöter framförde invändningar mot utformningen av fasaden, men fick snabbt svar på tal.

Pierre Månsson (FP), kommunstyrelsen ordförande, konstaterade att fasaden är slutdiskuterad.

– Byggnadsnämnden har sagt ja till bygglovet. Vi har godkänt detaljplanen. Den politiska diskussionen om utseendet är därmed avslutad.