Skatten höjs med 60 öre

Kristianstad Artikeln publicerades

Det blir som väntat en skattehöjning i Kristianstads kommun från årsskiftet. Femklövern har enats om att höja skattesatsen med 60 öre, vilket beräknas ge ett tillskott på 84 miljoner kronor.

– Det är väl ingen som vill höja skatten, men vi klarar oss inte ifrån det i dag, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP). Vår uppgift är att se till att kommunen har en sund ekonomi och levererar vad som krävs inom skola och omsorg.

– Att höja skatten har för oss moderater varit den absolut sista utvägen för att klara välfärden, men vi klarar inte av att spara de pengar som krävs, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Fredrik Axelsson (M).

Tidigare har det talats om att femklövern skulle kombinera skattehöjning med neddragningar inom verksamheten. Men när de styrande partiernas gruppledare presenterade sitt budgetförslag på torsdagseftermiddagen var det en klar övervikt på skattehöjning.

31 miljoner i besparingar

Av de totalt 115 miljoner kronor som budgeten för 2014 förstärks med, omfattar endast 31 miljoner kronor neddragningar och besparingar. En orsak till det är att kommundirektör Jan Pålsson inte klarat att genomföra besparingsprogrammet ”Effektivare Kristianstad” fullt ut. Av målet på en besparing på 37,5 miljoner kronor nås endast 25 miljoner 2014. Fem av dessa används dessutom till att inledningsvis bekosta det nya medborgarcentret i det ombyggda kommunhuset nästa år. De resterande 12,5 miljonerna beräknas inte kunna sparas in förrän 2015. Det är alltså först från 2016 som den fulla effekten av besparingsprogrammet nås.

– Men vi kan inte luta oss tillbaka, utan måste fortsätta att jaga kostnader i kommunens verksamheter, säger Fredrik Axelsson.

Pierre Månsson påpekar också att de mjuka sektorerna inom kommunen är de enda som förstärks nästa år (se faktaruta). De övriga nämnderna får inga nya pengar.

Brutna löften

Såväl Moderaterna som Folkpartiet lokalt gick till val 2010 på att sänka skatten i kommunen. De vallöftena bryts nu.

– Jag tror att kommuninvånarna har insett att den ekonomiska oro som vi ser runt om i världen påverkar även oss, kommenterar Fredrik Axelsson. Vi moderater vill i grund och botten helst ha skattesänkning, men med dessa inkomster kan vi göras fortsatta satsningar inom skola, omsorg samt arbete och välfärdsnämndens område.

Pierre Månsson:

– Det är väl så att vi hellre hade sänkt skatten, men vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur. Jag tror dessutom att vi kommer att få se skatthöjningar i fler kommuner inför 2014.

Ändrar inget

Budgetförslaget grundas på de skatteprognoser och andra kunskaper som är kända i dag. Men läget kan komma att förändras, både till det bättre och till det sämre. Det bland annat beroende på statliga beslut som påverkar kommunen. Det finns också en diskussion om att kommunen återigen kan få tillbaka försäkringspremier från AFA, som förra året gav ett tillskott på 75 miljoner kronor.

Men även om det skulle bli positiva besked för kommunen tror Pierre Månsson inte att det kan komma att påverka förslaget om skattehöjning.

– Även med tillskott är vi fortfarande långt från kommunens överskottsmål på två procent.

Budgeten för 2014 fastställs av kommunfullmäktige i juni. Vad tycker du om beslutet att höja skatten? Diskutera nedan!