Skola bötfälld efter olycka med praktikant

Kristianstad Artikeln publicerades

För fyra år sedan skadades en praktikant på Önnestadsgymnasiet allvarligt i en olycka. Nu får ansvariga en företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

Olyckan inträffade den 30 april 2013. Praktikanten, som kom från en annan skola, skulle tvätta en gödselspridare i en maskinhall. Under arbetet fastnade praktikanten i spridaren och skadades allvarligt i båda benen.

Olyckan anmäldes till Arbetsmiljöverket, som har utrett olyckan och gjort en bedömning av vad som orsakade den. Arbetsmiljöverket lämnade ärendet vidare till åklagarmyndigheten.

Åklagaren på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väcker inte åtal utan har utfärdat ett strafföreläggande, som är ett alternativ till åtal och innebär att det inte blir rättegång. En förutsättning för strafföreläggande är att brottet har erkänts.

Det aktuella fallet med Önnestadsgymnasiet gäller arbetsmiljöbrott. Enligt åklagaren har skolans skyddsansvariga av oaktsamhet åsidosatt arbetsmiljölagen och därmed orsakat praktikantens skada.

Skyddsansvariga brast på flera punkter i sitt arbete, menar åklagaren. Man underlät bland annat att göra en riskbedömning av arbetsuppgiften och att ge en tydlig instruktion för arbetet med gödselspridaren.

Skolan åläggs att betala en företagsbot på 300 000 kronor. Beloppet är jämkat med hänsyn till den långa tid som gått från händelsen.