Sommarrotomten saneras

Kristianstad Artikeln publicerades

Nu startar saneringen av tomten på Sommarro. I slutet av oktober påbörjas utbyggnaden av äldreboendet.

Byggnadsnämnden har gett klartecken för tillbyggnaden av Sommarros äldreboende. Tillbygget är på cirka 4 000 kvadratmeter och kommer bland annat att omfatta 53 boenderum, kök och kontor. Men bygget kan inte komma igång förrän området har sanerats från gifterna efter det tidigare gasverket. I går påbörjades förberedelserna genom att hägna in området och ta ned träd.

– Vi har sökt tillstånd för sanering och går allt enligt planerna ska vi ha fått den här veckan. Förhoppningsvis ska vi kunna vara igång på fredag, säger Mats Augbeck på C4 Teknik.

Det var i oktober 2008 som provtagningar inleddes i området efter att länsstyrelsen konstaterat kraftiga föroreningar efter gasverket. Man fann bland annat cancerframkallande PAH (polyaromatiska kolväten), cyanid, tungmetaller och kvicksilver. Länsstyrelsen gav Sommaro-området den allvarligaste riskklassen, dels på grund av äldreboendet, dels eftersom området är av riksintresse för kulturmiljön och kanalen har förbindelse med Helgeå.

– Saneringen kommer att ta några veckor. Vi har september och en bit in i oktober på oss att ställa i ordning. I oktober, november ska det börja byggas.

Mellan 30 och 50 centimeter av marken kommer att schaktas bort där huskroppen ska stå. På vissa ställen kan det röra sig om upp till en och en halv meter som måste tas bort. Nya provtagningar kommer dessutom att göras under tiden.

När ABK köper tomten av kommunen ska den vara sanerad och klar, säger Kristian Jägenmark, chef för ABK:s innerstadsområden.

– Ärendet ska upp i kommunstyrelsen den 20 oktober. Efter det kan vi köpa tomten.