Svårt avgöra om brott begåtts

Kristianstad Artikeln publicerades

Att en mink med stympat ben också innebär att den vanvårdats är svårt att avgöra. Det säger länsveterinär Juha Toropainen som fått se 30 sekunder av Djurrättsalliansens material.

Han fick ta del av en liten filmsnutt från TV 4 som i sin tur fått materialet från Djurrättsalliansen för att kunna uttala sig om hur allvarligt situationen i näringen är.

Juha Toropainen konstaterar att djuret hade ett sår.

– Som kan ha varit äldre, kanske upp till en vecka, men det var svårt att avgöra, säger han till Kristianstadsbladet.

  – Men med stor sannolikhet borde djuret avlivats.

  Han tycker det var svårt att avgöra om filmen var autentisk.

  Även om djuret var skadat behöver det inte betyda att ägaren begått något brott.

  – Att djur blir sjuka och skadade, så är det i all djurhållning. Så är det ju även bland människor, säger Juha Toropainen.

  Brott mot djurskyddslagen blir det först om det finns brister i tillsynen eller om djurägaren uppmärksammat djur som är skadade men inte gett dem vård.

  Allt material från organisationen blir offentligt på Jordbruksverket i dag fredag, då även länsstyrelsen i Skåne kan få tillgång till det och avgöra om det finns anledning till kontroller.