Trafikfarlig avfart stängs

Liarum/Linderöd Artikeln publicerades

Redan i morgon, torsdag, stängs avfarten på E22 som anses vara trafikfarlig.

Trafikverket anser att trafiksäkerheten är i fara och därför stänger man på torsdag avfarten mot Liarum. Avfarten används av Skånetrafikens expressbussar mot Malmö men även av boende i området.

– Avfartens syfte var att öka komforten för Skånetrafikens Expressbussar att angöra Linderöds samhälle från Kristianstadshållet. Avfarten skulle finnas där till nästa etapp av E22, kallad Sätaröd-Vä, är färdigbyggd om några år, säger Anders Stjernström, projektledare på Trafikverket.

Bilister som körde i fel riktning fångades på bild när Trafikverket under två dygn filmade avfarten. Bild: Trafikverket
Bilister som körde i fel riktning fångades på bild när Trafikverket under två dygn filmade avfarten. Bild: Trafikverket

Avfarten kan användas av de som kommer norrifrån på E22 för att svänga av mot Linderöd och Liarum. Det är däremot inte tillåtet att köra från Linderöd ut på E22 via avfarten. Trafikverket har fått tips om att trafikanter struntar i förbudsskyltarna och vägmålningen.

– Jag trodde det var av övergående natur tills trafikanterna vant sig vid trafiksituationen. Vi har filmat avfarten och jag ser till min fasa att det varje dygn är bilister som kör åt fel håll trots förbudet. Säkerhetsrisken är alldeles för hög och jag känner att mer skyltning, målning eller andra åtgärder inte heller kommer att respekteras av trafikanterna, säger Anders Stjernström.

Trafikverket filmade avfarten under två dygn. Under de första 24 timmarna var det sju bilister som använde avfarten felaktigt, under det andra dygnet rörde det sig om fem bilister. Det är förare i personbilar samt en traktor som fastnat på filmen. Ingen tyngre trafik har svängt ut på E22 detta håll under tiden som kameran satt uppe.

Bilister som körde i fel riktning fångades på bild när Trafikverket under två dygn filmade avfarten.  Bild: Trafikverket
Bilister som körde i fel riktning fångades på bild när Trafikverket under två dygn filmade avfarten. Bild: Trafikverket

– Vissa kör i full fart, uppskattningsvis 70 kilometer i timmen, mot pilarna och skyltarna. I några fall står man och tvekar men kör ändå.

De som kör i fel riktning utsätter inte bara sig själva för fara utan även de bilister som färdas på E22.

– Du kommer ut i en 90-miljö och dessutom i en vinkel. Det är ingen rak korsning, sikten är jättedålig bakåt. Smäller det där går det illa, säger Anders Stjernström.

De boende i Liarum får cirka två kilometer extra körväg
Foto: Tommy Svensson
De boende i Liarum får cirka två kilometer extra körväg

Hur ofta händer det att ni stänger en avfart?

– Det är första gången jag gör det, det tillhör inte vanligheterna. Men jag kan inte se filmen utan att agera. Vi stänger avfarten tills vidare så får vi se om man kan hitta någon annan lösning.

Trafikverket har bland annat diskuterat hinder, likt det på Blekingevägen, som gör att bussar, men inte bilar, kan passera. Men det skulle kunna innebära stora risker för en allvarlig olycka om bilister kommer i hög fart och inte uppmärksammar hindret. Det skulle också kunna innebära att bilister börjar backa ut på E22 när de hinner upptäcka hindret i tid men redan är på fel väg.

Avfarten stängs av under torsdagskvällen.

– Vi väntar tills rusningstrafiken gått förbi, då jobbar de som ska utföra arbetet säkrare också.

Skånetrafiken kommer trots att avfarten från E22 stängs fortsatt att trafikera hållplatsen inne i Linderöds samhälle. På sin hemsida skriver Trafikverket att rutten inte kommer att ta mycket längre tid men att den kan upplevas som mindre bekväm då två extra kurvor ska passeras.

– Säkerheten måste gå främst. Det handlar inte om bristfällig utformning eller dålig skyltning utan trafikanter som medvetet struntar i trafikregler, slutar Anders Stjernström.

Avfarten vid Liarumsvägen vid Linderöd/E22 stängs helt.
Foto: Tommy Svensson
Avfarten vid Liarumsvägen vid Linderöd/E22 stängs helt.