Vänförening ska utveckla Vattenriket och Naturum

Kristianstad Artikeln publicerades

På måndag får Vattenriket och Naturum sin egen vänförening. Genom sponsorpengar hoppas de kunna ge Naturum en ny film i Opteryx till exempel.

Efter att Naturum blivit en succé med 160 000 besökare under första året behövs en vänförening som kan utveckla både Naturum och Vattenriket.

”Bibehålla intresset”

Det tycker Torsten Jeppsson, Eva Lundius och Ulf Oscarsson som startar föreningen.

– Det är viktigt att bibehålla det här intresset och att Kristianstadsborna engagerar sig, säger Torsten Jeppsson, tidigare biträdande förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen.

– Det är väldigt väsentligt att det är fritt inträde. Vi vet att det finns besökare som vill bidra och på det viset se till att Naturum kan vara öppet för alla.

Tanken med vänföreningen är att medlemmarna ska stödja Naturum och Vattenriket både genom medlemsavgifter och arbete för att hitta sponsring till olika utvecklingsprojekt.

Ett tänkbart exempel är en ny film i Opteryx, en farkost där man med filmens hjälp färdas både högt upp i himlen och under vatten-ytan i Vattenriket.

Skydda strandnejlikan

Filmen som finns där har redan visats 17 000 gånger och besökare har önskat att få en film till att välja på.

Ett annat tänkbart projekt är att skydda strandnejlikan genom att få fastighetsägare att spara områden för den.

– Vänföreningen ska också sprida kunskap om hur samhället och biosfärområdet kan utvecklas tillsammans.

– Vår första uppgift blir att tillsammans med ledningen för Naturum undersöka vilka projekt som vi kan göra en insats i, säger Torsten Jeppsson.

Fågelklubben gläds

Vänföreningen har mötts av positiv respons från Företagarna i Kristianstad, men också från andra föreningar som jobbar med de här frågorna, exempelvis Naturskyddsföreningen och Nordöstra Skånes Fågelklubb.

Evert Valfridsson i fågelklubben är glad för att ytterligare en förening arbetar för Vattenriket.

– Det är fortfarande många Kristianstadsbor som inte känner till Vattenriket. Jag har jobbat enligt de här tankarna, men utan pengar.