Vindkraft kan bli för dyrt

Kristianstad Artikeln publicerades

Borrningarna för en mätmast till Taggens vindkraftspark inleds i början av april. Masten ska sättas upp i augusti.Beslutet om investeringen av själva parken med upp till 83 vindkraftverk tas först om några år. I dagsläget är turbiner och fundament för dyra.

Om vädret tillåter ska Taggen Vindpark AB inleda provborrningarna direkt efter påsk.

– Det är inget jättearbete, vi kommer att sätta ut en mätmast för att mäta vindhastigheten i augusti. Det vi gör nu är att vi borrar i den position vi vill ha den, förklarar projektledare Göran Loman.

Vid provborrningen tas en borrkärna ner till 20 meters djup upp för att kunna beräkna dimensionen av fundamentet till en 100 meter hög mast. Masten ska mäta vindhastigheten på ett antal nivåer från 100 meter och neråt.

Har ni inte mätt vinden tidigare?

– Den här mätningen syftar inte till att lugna oss om att det blåser tillräckligt bra, vi har ganska bra mätdata från land att utgå från. Mätningarna är till för att beräkna hur vi ska dimensionera turbinerna, hur de ska grundläggas. De påverkas av vatten och vind och hur pass turbulent det är. Vi ska förvissa oss om att det är ett bra blåsigt läge. Det är vi lite osäkra på, svarar han.

Var exakt ska ni sätta upp masten?

– Vi har några lägen att välja på som ligger 12 till 15 kilometer öster, eller sydost om Åhus. Vi borrar i det första läget och i den mån det inte fungerar har vi ett läge till.

Avgörande faktor är att det måste vara tillräckligt djup ner till berggrunden.

– I stort sett trycker man ner en pinne i marken, säger Göran Loman.

Själva borrningen tar ett par dagar per position och arbetet utgår från Åhus hamn. Därefter ska labbanalyser göras och beräkning av slutlig dimensionering av fundament som i sin tur ska tillverkas färdigt.

– Vilket tar sin tid. Mot slutet av sommaren sätter vi upp masten, säger Göran Loman.

Hur långt fram i tid ligger själva beslutet om investeringen i parken?

– Åtminstone två år framåt i tiden. Vi ska bli färdiga med två års mätningar innan det blir en upphandlingsprocess.

Finns det någon osäkerhetsfaktor för att parken blir av?

– När det gäller industriinvesteringar är det osäkert ändra fram till ”final investment decision”. När man bygger till exempel infrastruktur fattar Vägverket beslut sedan väntar man in tillstånden. Vi måste börja med tillstånden och sedan påbörja upphandlingen. Avgörande för oss är vilka priser du får och lönsamheten i anläggningen i förhållande till andra investeringar som Vattenfall tänker göra.

Hur ser priserna ut i dag?

– I dagsläget är det inte jättelönsamt inom offshore utan det förutsätter att turbiner och fundament blir allt billigare, något som sker genom teknikutveckling.

För projektet Trolleboda (30 verk) i Kalmar sund är flertalet tillstånd klara, vilket även gäller för Krügers flak (128 verk) i södra Östersjön. Vad gäller Taggen med upp till 83 vindkraftverk max 170 meter höga väntar projektledningen på tillståndet för nätkoncession och ledningsrätten.

– Vi kommer naturligtvis att få de tillstånden. Vad gäller kostnaderna törs jag inte säga något i siffror. Vi har börjat med en djupare analys för att förbättra förutsättningarna, säger han.

Kommer mätmasten att synas från landbacken i Åhus?

– Tveksamt. Den kommer att stå tio kilometer ut, med en 20 till 30 meter lång plattform. Om man inte vet att den står den kommer den knappt att synas.

Projekt Taggen är att samarbete mellan Wallenstam NaturEnergi AB, Vattenfall Vindkraft AB och Triventus Windpower AB. Avtalsparter i projektet är Vattenfall Vindkraft Taggen AB och Hanöbukten Offshore AB. Hanöbukten Offshore AB är i sin tur ett samarbete mellan Wallenstam och Triventus.