Kultur & Nöje

Myllrande vers och vridna perspektiv

Kultur & Nöje Artikeln publicerades

Bilderboken ”Vi smular vi härmar en gök” vann Alfabetas Castorpris 2015. Det är en yvig versberättelse med lekfulla bilder.

Vi smular vi härmar en gök

Text:

Lina Ekdahl

Bild:

Emma Hanquist

Förlag:

Alfabeta

Det myllrar av människor i ”Vi smular vi härmar en gök”. Barn, pappor, mormödrar, en mammas flickvän och en ropande moster är bara några av alla personer Lina Ekdahl släpper fram i sin text.

Orden är formade till en lång ström av händelser. Och de som driver på är barnen, förenade i ett enda stort vi. Bitvis är meningarna korta, bitvis längre.

Emma Hanquist har illustrerat versberättelsen med lekfulla miljöer och vridna perspektiv, vilda vattenvirvlar som för inredningen med sig, och mer stillsamma exteriörer. Det är ett oförutsägbart och humoristiskt bildmaterial. Att uteleken får bryta av de mättade interiörerna i mitten med stora vyer är ett snyggt drag som varierar tempot. Som helhet är boken dock väl yvig och framåtrusande.