Kultur o Nöje

Sigrid Combüchen tar över topplaceringen

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Recensenterna väljer de bästa böckerna just nu.

Boklistan har valts av: Maria Ehrenberg, Stefan Eklund, Jan Karlsson, Thomas Kjellgren, Sune Johannesson, Martin Lagerholm Inger Melin, Christian Swalander och Lena Kvist (red). Den gäller böcker utgivna efter 1 juni. Siffran inom parentes visar förra plac.

1 Sigrid Combüchen; Sidonie & Nathalie (5) Norstedts förlag:
Stark och viktig gestaltning av den utsatta människans innersta rum.

2 Johan Svedjedal; Den nya dagen gryr – Karin Boyes författarliv (1) Wahlström och Widstrand förlag: Ett mästerverk. Här framträder en delvis annan person, mer fullödig, rolig och politisk än den gängse bilden av Boye. 

3 Ellen Mattson; Tornet och fåglarna (4) Albert Bonniers förlag: Sinnligt och inkännande om en av historiens förlorare: den svenske kommendanten Henrich Danckwardt under danskarnas belägring av Marstrand och Karlstens fästning sommaren 1719.
4 Gunnar D Hansson; Tapeshavet (NY) Albert Bonniers förlag: Genreöverskridande, personlig och humoristisk poesi om gränslösa upptäckter i tid och rum.
5 Jerker Virdborg; Sommaren, syster (2) Albert Bonniers förlag: Olidligt spännande om två syskons kamp för överlevnad i ett krigsdrabbat modernt Sverige.
6 Viktoria Jäderling; Åh, Lunargatan (6) Albert Bonniers förlag: Rikt varierad, träffsäker och fängslande novellistik i mästarklass
7 Colson Whitehead; Den underjordiska järnvägen (NY) Albert Bonniers förlag, övers. Niclas Nilsson: Blottlägger den amerikanska historiens mörka och ännu verkande bakgrund i rasism och förtryck.
8 Timothy Snyder; Om tyranni (NY) Albert Bonniers förlag, övers. Margareta Eklöf: En handbok om hur man behåller värdighet och förstånd i en värld som håller på att bli galen.
9 Fatima Bremmer; Ett jävla solsken (NY) Forum förlag: Lättläst om en actionhjältinna i levande livet, Ester Blenda Nordström.
10 Anna Ringberg; Till minne av Berit Susanne Fredriksson (8) Ordfront förlag: Skicklig familjeskildring med små medel. Anna Ringberg står alltid på de utsattas sida.