AF Kultur: ”De flesta har kompletteringsjobb”

Kultur Artikeln publicerades

Starta eget eller sök jobb utanför kultursektorn. Så ser de vanligaste råden ut när arbetslösa kulturarbetare uppsöker AF kultur i Ystad.

– Jag försöker hjälpa dem att tänka i nya banor. Att hitta andra vägar där de kan använda sig av sina kunskaper och sin kreativitet, säger Pia Hammargren Kjerström.

Hon är arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen kultur och media i Ystad och därmed ansvarig för att hjälpa sydöstra Skånes arbetslösa skådespelare, journalister och konstnärer till nya jobb.

Kulturarbetsmarknaden skiljer sig ganska mycket från andra branscher. Antalet utannonserade jobb är ofta begränsat och jobben finns ofta på andra orter eller utomlands.

Pia HammargrenKjerström kan erbjuda de sökande en viss praktisk hjälp, till exempel bidrag till utbildningar, flyttkostnader eller resor till auditions. En stor del av arbetet handlar dock om samtal och rådgivning. Ett initiativ har varit att skapa grupper, där olika kulturarbetare kan mötas och utbyta erfarenheter och tips.

Enligt Pia Hammargren Kjerström är de flesta som kommer till AF kultur väl medvetna om hur arbetsmarknaden ser ut. Nästan alla är öppna för att söka jobb inom andra branscher.

– Många söker olika typer av kompletteringsjobb för sin försörjning och sedan fortsätter de med sitt kulturarbete vid sidan om. Det är kreativa människor och ofta har de också kreativa lösningar på sin situation, säger Pia Hammargren Kjerström.

Enligt Benny Gustavsson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen kultur och media, är problemen för kulturarbetare på Österlen på inget sätt unika.

– Det är samma problem över hela landet. Det är få som kan försörja sig inom kultursektorn. De flesta har kompletteringsjobb. Det kan vara allt från att sitta i kassan på Ica några dagar i veckan till att jobba som lärare och lära ut av sina kunskaper, säger Benny Gustavsson.

Ett vanligt önskemål är också hjälp till att starta eget. Enligt Benny Gustavsson blir det allt vanligare att kulturarbetare också är egna företagare.

– Vi märker att uppdragsgivarna i allt högre utsträckning kräver att man kan fakturera sitt arbete. Många fortsätter att vara inskrivna hos oss även om de har ett företag.