Muntra fester i Trolle-Ljungby

Kultur Artikeln publicerades

Villands härads Hembygdsförening är en aktiv förening. Utfärder, utställningar med mera, med mera. Dessutom ger man ut en årsskrift som jag nu har nöjet att anmäla.

Årets bok innehåller en nostalgisk och munter resa, där festplatsen Trolle-Ljungby Slottspark spelar en huvudroll. Vi har sett hur strukturrationaliseringen koncentrerat olika verksamheter till allt större orter.

Det gäller också dansbanorna, förr så vanliga också inom cykelavstånd på landet. Nu begränsade till något aktivt halvdussin på den skånska landsbygden. Jag hoppas många läsare tar sig an Per-Ove Olssons bidrag och njuter som jag gjort.

Annat intressant i denna årsskrift är Brodde Almers uppsats om fisket i Ivö- och Oppmannasjöarna före och efter sjösänkningen på 1800-talet. Kunskapen om dessa ingrepp i naturen torde vara begränsad i bygden. Läsning rekommenderas.


Årsbokens redaktörYvonne Palm Lundström bidrar med en artikel om skolväsendet i Österslöv under närmare 200 år. Där får vi också reda på att den nu så populära Bykrogen haft en föregångare med samma namn på 1700- och 1800-talen. Hon skriver också om stinsen Frans Wiberg i Österslöv, ett trevligt avsnitt om lokal järnvägshistoria.

Så har vi Per-Gunnar Persson, orienterare långt upp i åren och uppskattad guide på Kjugekull, som denna gång skriver om en forntida kyrka på Kjuge.

Till detta kommer Ragnar Edströms genomgång av Ripafältets historia och dess roll för försvarsmakten och Lennart Larssons två bidrag. Lennart skriver först om auktioner med föräldralösa barn, som skedde en bit också in på 1900-talet.

Där vill jag påpeka att barnen inte behövde vara föräldralösa. Det räckte med att föräldrarna, i den mån båda var kända, var medellösa.

Nästa bidrag handlar om Emil Winquist, bördig från Kristianstad och pionjär för KFUM:s scoutrörelse.


Det var roligt närLennart Leopold i Gustaf Hellström-sällskapet fått fram Gustaf Hellströms insatser för att via artiklar i Dagens Nyheter introducera scoutrörelsen från England till Sverige.

Nu visar det sig att en annan Kristianstadspojke, Emil Winquist, gjort stora insatser för KFUM:s scouter. Dock inte med samma krav på konfessionslöshet, som Gustaf Hellström hade. Men inte illa att svensk scouting hade så viktiga rötter i Kristianstad. Inte minst inför det stora scoutlägret i Rinkaby 2011!

Allt som allt, en läsvärd årsskrift.