Niqab-förbud är fel vägval

Kultur Artikeln publicerades

Vad enkelt. Förbjud niqab på allmän plats. Så försvaras franska statens värderingar.

Niqab är ett synnerligen opraktiskt plagg (jag vet, jag äger en och har använt den). Bara en mindre, men röststark, riktning av alla islamiska tolkningar påbjuder den. Ofta ses den inte som krav ens i de kretsarna.

Den niqab som bärs i dag är inte traditionell; den är ett väckelseplagg sytt i skrynkelfri syntet. Ni kan lätt finna affärer på nätet som säljer dem. Plaggets teologiska funktion är att hindra att män ser skymten av kvinnors kroppar i det offentliga. Att se kvinnor anses leda till syndiga tankar hos män och, i en förlängning, till samhälleligt kaos, fitna.

Både män och kvinnorhar zoner av sin kropp (kallade awra) som måste täckas för att kaoset inte ska breda ut sig.

Var dessa gränser går är olika i olika islamiska tolkningar. De som påbjuder niqab är de som går längst.

Även om det är fullt möjligt att ta på sig en niqab som en del av en personlig väckelse (det görs), skvallrar ändå plagget och tankarna bakom om ett ideal om ett könssegregerat samhälle. Dessutom ses kvinnors kroppar som ett större problem än mäns. Det gör idealet sexistiskt och nedvärderande av både mäns och kvinnors natur.

En exakt beskrivning skulle vara att systemet är pessimistiskt i sin syn på människans sexualitet, vilket leder till att könssegregering är den enda möjligheten att bygga ett fungerande samhälle.

Men är ett förbud mot klädseln ett rimligt sätt att skydda samhällen?

Frågan är om niqab är den enda klädsel som signalerar ett otillbörligt uppror mot statens värderingar och måste förbjudas. Vad med nunnedoket? Här skickas signaler om att religionen är viktigare än statens lagar. Skidmasker måste givetvis förbjudas. Och att bära gasmask offentligt likaså. Får man gå teatersminkad på gatorna eller skydda sig med neddragen mössa och en halsduk över haka och mun mot de franska vinterstormarna?

Varför man inte inkluderade palestinasjalar virade runt ansiktet (som dessutom är ett självklart alternativ till niqab) i förbudet är ett mysterium. Detta är egentligen knäckfrågan. Varför just niqab?

Om det är maskeringpå offentlig plats som hotar samhällets värderingar, och säkerhet, förbjud maskering.

Om det är sexism och kvinnoförnedrande systems symboler som är problemet, förbjud inte bara niqab.

Om det är politisk islams symboler som stör, förbjud de manliga attributen också (till exempel skägg i kombination med ankellånga byxor och så vidare).

Om det är mänsklig självförnedring man vill komma åt så har man mycket att jobba med och får göra det med utbildning och inte förbud.

Att sätta på sig en niqab i dag i Europa är mycket socialt kostsamt och kommer med all säkerhet bara vara ett fåtals val. Folk stirrar, du kommer inte få jobb eller få sparken, inte ens andra muslimer talar till dig, i offentligheten ses du knappast som människa (jag har som sagt provat).

Att förbjuda en sådan klädsel är ganska meningslöst. Det är som att förbjuda självdestruktivitet, ensamhet eller sekterism. Det hjälper inte dem som väljer den vägen.