Fuskarföretagarna förstör för andra

Ledare Artikeln publicerades
Foto:JESSICA GOW / TT

Bolagsägare som fuskar med moms, assistansersättning och rotavdrag är ett hot välfärden och näringslivet.

Det utbredda fusket med assistansersättningar är något av det mest motbjudande som finns. En reform för att ge funktionshindrade större makt över sina liv utnyttjas för pumpa stora summor in i fickorna på svindlare.

Det mest omtalade är det organiserade fusket i Södertälje, där bolag skapades som fakturerade Försäkringskassan för assistenttimmar som aldrig utfördes. Personer anställdes formellt som assistenter, men utförde i verkligheten inget eller mycket mindre arbete. Det ledde till fängelsestraff i hovrätten. Rättegången blev dessutom den dyraste hittills i svensk domstol.

Nu senast kom rapporter från ett omfattande bedrägeri i Örebro, där tio assistansföretag anmäldes av Försäkringskassan 2010. Några av dem för grova brott, som mutor. Den som väljer ett bolag, vilket ofta kan vara en anhörig eller god man, får helt enkelt betalt för det i form av resor eller datorer.

I andra fall handlar om grövre fusk än så. 2016 krävde Försäkringskassan tillbaka 110 miljoner kronor för assistansersättning som betalats ut felaktigt.

"Vi upptäcker hela tiden ny brottslighet. Ju mer vi gräver desto mer hittar vi" sa Thomas Falk, chef för den nationella kontrollenheten på Försäkringskassan till SvD (21/2).

Momsbedrägerier är en annan nisch. Ekot rapporterade 30 maj om hur momsfusk i Sverige och Danmark används för att finansiera terrorism. Runt 100 miljoner kronor handlar det om, enligt Ekot och Danmarks Radio. Att momsbedrägerier finansierar IS-resor har bland annat DN också rapporterat om.

Alla fuskare är inte IS-finansiärer. Rot- och rut-avdragen har gynnat servicesektorn. Men det har också gynnat dem som är villiga att fuska. Den vanliga metoden är att byta materialkostnad mot timarvoden. Rot- och rut är ämnat att få bort svartarbete, men öppnar alltså för annat fusk. När ett tillvägagångssätt blir utbrett i en bransch drabbar det dem som bedriver sin verksamhet enligt regelboken.

Företagsamhet och entreprenörskap är förutsättning för välfärden. Det kan också användas för att utveckla det som finansieras med skattemedel. Men fuskande, bedrägerier och grov kriminalitet spiller över på seriösa aktörer.

Det kommer i första hand att göra det svårare att försvara fria val och företagande i assistansverksamhet och närliggande branscher. Men det kommer också att slå ut eller göra det svårare för seriösa företag även i övrigt näringsliv.

Det är nödvändigt med hårdare licenskrav inom fler områden, tydligare uppföljningar, och hårdare inköpsrutiner från myndigheter i stat och kommun. Konsumenter har också ett ansvar att reagera över när saker inte stämmer.

Men näringslivet måste öka också trycket för att motverka kriminalitet som genomförs under företagandets flagga. Redan finns det branscher som är så hårt infekterade av olika typer av fusk och drar kriminalitet till sig att det färgar av sig på alla som ägnar sig åt det. Restaurangbranschen är en sådan. Smittar det över till fler sektorer – som assistans- och hemvård – är det oerhört skadligt för alla inblandade.

Bransch- och företagsorganisationer måste gå först i ledet för att stärka dem som sköter sig och sänka dem som fuskar.