Ge folk vård i tid genom att återinföra kömiljarden

Ledare Artikeln publicerades
Avskaffade tyvärr kömiljarden.
Foto:Tina Magnergård Bjers/TT
Avskaffade tyvärr kömiljarden.

Väntetiderna för att få behandling eller operation går regelbundet över det som anges i vårdgarantin. Det skapar onödigt mycket lidande.

Vårdköerna fortsätter att öka. Eller “efterlevnaden av samtliga fyra tidsgränser i vårdgarantin [...] har enligt mätningarna i väntetidsdatabasen försämrats”, som Myndigheten för vårdanalys uttrycker det i sin nya rapport (2017:6).

I klarspråk betyder det att i genomsnitt en av fem patienter inte får den behandling eller operation de behöver inom 90 dagar – en minskning med fem procentenheter på fyra år. I många landsting är dock köerna betydligt längre än så.

Konsekvenserna både för den enskilde och för det offentliga är allvarliga. Såväl lidandet som kostnaderna stiger i takt med väntetiderna. Vad har då regeringen gjort för att motverka detta tysta misslyckande? De har avskaffat det enda framgångsrika verktyget.

Kömiljarden infördes av Alliansregeringen 2009 och fungerade som en bonus till de landsting som klarade mål om genomförda besök eller behandlingar inom 60 dagar. Reformen anklagades bland annat för att ha undanträngningseffekter där mindre allvarliga åkommor prioriterades framför allvarligare.

Löfven-regeringen avskaffade därför kömiljarden 2014 och införde istället vad de kallar “professionsmiljarden”, ett riktat stöd till landstingen som bland annat skulle leda till uppdaterade IT-system och förbättrade arbetssätt inom vården. I sitt 1 maj-tal 2017 utlovade statsminister Stefan Löfven även en “patientmiljard” som ska innebära bland annat ökade öppettider och mer personal i primärvården.

Problemet med de kreativt namngivna miljarderna är att de består i riktade stöd till landstingen. Förutom att det är dyrt och krångligt att ta emot och redovisa användningen av medlen tenderar de att försvinna in i befintliga projekt eller verksamheter. Mer pengar, men utan krav på resultat.

Principen för kömiljarden var omvänd: mer pengar kommer först när ni levererat önskat resultat. Det gav landstingen incitament att lösa problemet, men utan krångliga påbud om hur det skulle göras. Effekten var tydlig, även om den avtog efter några år.

Kömiljarden var inte perfekt. Men sett till sjukvårdssystemets storlek var det en mycket effektiv användning av pengarna, till skillnad från regeringens satsningar. Reformera och återinför den istället för att strössla mer pengar i landstingens svarta hål.

Text: Joakim Broman