Olle Wästberg och Daniel Lindvall: Lokal demokrati inte så demokratisk

Ledare Artikeln publicerades

Beslut fattas allt längre från medborgarna när inte ens kommunfullmäktigeledamöter känner sig delaktiga.

Förra året återinvigdes Rådhuset i Kristianstad. Det har blivit så väl renoverat att det utsågs till ”Årets byggnad” av byggindustrin. I detta hus samlas de folkvalda från Region Skåne. När nu det arkitektoniska värdet blivit bekräftat är frågan hur det är ställt med innehållet - demokratin.

För ett år sedan tillsatte regeringen Demokratiutredningen för att se över individers möjligheter att delta i den representativa demokratin och påverka politiska beslut mellan valen. I onsdags höll Demokratiutredningen och Region Skåne ett seminarium just i Rådhuset på temat ”Hur mår den lokala demokratin?”

Lokalen är symbolisk. Vår lokala demokrati vilar på dem vi väljer in till i kommun- och landstingsfullmäktige. Enligt grundlagen är fullmäktigeförsamlingen grunden i den lokala demokratin och enligt kommunallagen ska ledamöterna fatta beslut som ett kollektiv.

  Besluten i kommuner och landsting sker dock knappast enligt dessa ideal. De undersökningar som Demokratiutredningen beställt visar att fullmäktige mest framstår som en plats för att formellt underteckna beslut som förhandlats fram någon annanstans.

  Knappt hälften av de förtroendevalda anser att de får gehör i fullmäktige. Nästan varannan har övervägt att hoppa av eftersom uppdraget känns meningslöst. 97 procent anser att fullmäktige borde ha mer makt. Det finns flera förklaringen till varför ledamöter ofta hamnar på åskådarplats i politiken.

  Förra årets val innebar att ingen tydlig majoritet kunde formas i många kommuner; Kristianstad är en av dem. Därför har partierna gjort överenskommelser över tidigare blockgränser och skapat okonventionella majoriteter. Det innebär att fler frågor avgörs genom förhandlingar mellan gruppledare. Och sedan får fullmäktigeledamöterna rätta sig därefter.

  Statsvetarna David Karlsson och Mikael Gilljam visar i en rapport som presenterades på konferensen att den faktiska makten i kommunpolitiken utövas av styrelsen, och framför allt av dess ordförande. Vi har fått alltmer av ”presidentstyre” i kommunerna. Problemet är att våra ”borgmästare” inte har en lagreglerad exekutiv makt.

  Vi måste börja diskutera reformer för att stärka den lokala demokratin. Om vi ska acceptera att demokratin faktiskt utövas av professionella toppolitiker bör vi också se till att det sker enligt ett tydligt regelverk. Medborgarna måste också få bättre insyn i politiken och möjlighet att ställa beslutsfattarna till svars.

  Dessutom bör väljarna också få bättre möjligheter att delta och påverka i det demokratiska beslutsfattandet mellan valen. Det politiska beslutsfattandet får inte förflytta sig längre bort från medborgarna.

  Fakta

  Olle Wästberg Daniel Lindvall

  Ordförande och huvudsekreterare i 2014 års Demokratiutredning

  Visa mer...