Vindkraft sviker när det kniper

Ledare Artikeln publicerades

Om Sverige stoppar två kärnkraftsreaktorer hotar elransonering.

Stormen Egon gav oss en påminnelse när vi vaknade efter 10 timmars elavbrott; inomhus under 20 grader och ”kallt varmvatten”. Men vi kanske får vänja oss? Effekten i elproduktionen är för låg. Både energiminister Baylan och Svensk Energis nye vd Pernilla Winnhed visar oro. Och chefen för brittisk basindustri varnar oss för att upprepa Englands misstag, att inte i tid pensionera gamla kraftverk. England med över 1 100 vindsnurror till havs vet. Man är nära ransonering.

Av våra 2 600 vindkraftverks effekt, 4 470 MW, är enligt Svenska Kraftnäts mätningar, som började när Barsebäck stängdes, bara 6 procent tillgänglig när lasten är hög och alla reserver i drift. Övrig vindkraft stod still; orsak vindbrist, för mycket vind, service, skador och så vidare.

I december 2012 i Mjällby - lugnt och kallt - såg jag 17-18 vindkraftverk stå still. I bilradion nämndes att effektreserven aktiverats. En panna i Karlshamnsverket gick. Den drar 70 ton olja i timmen.

När vindkraft behövs står den still, i för hård blåst stängs den; den kan skena som i Olofström. Vatten- och kärnkraft har 85 - 90 procent av sin effekt tillgänglig.

Vindkraftens ringa bidrag framgår av en artikel av Svenska Kraftnäts generaldirektör Michael Odenberg, publicerad på ”Second opinion”. Han har flera referenser. Den 3 december 2012 kunde bara 6 procent av vindeffekten användas, trots att vår reservkraft kördes.

Vi talar mycket om energi; effekt försummas. Vi producerar runt 150 TWh el per år men behöver bara 134; det är lågkonjunktur. 16 TWh exporteras. Den häftigt subventionerade vindkraftens 11 TWh kan ingå. Exportintäkten är bara hälften av produktionskostnaden. Ingen lysande affär.

Kärnkraftens totala effekt är 9 531 MW. Den ger 65–70 TWh el; sex gånger mer än vindkraften trots att effekten bara är den dubbla! Vattenkraftens effekt är 16 150 MW och producerar som kärnkraften.

Avgörande är att el skiljer sig från andra varor. Den används samtidigt som den tillverkas. Lika mycket el som används måste alltid matas in i näten, oavsett om konsumtionen är låg eller hög när industrin går på högvarv.

Skulle mer el konsumeras än som matas in sjunker frekvensen och nät slås ut; elkonsumtion måste stängas. Eltung industri kompenseras när produktion minskas och konsumenterna får ”lida i skift” som vid strömavbrott; roterande bortkoppling kallas det. Där är England nästa år.

Hot om ransonering hänger över oss om två reaktorer stoppas under mandatperioden. Det vet Stefan Löfven, Alliansen och industrin. Men Åsa Romson och MP förefaller ovetande. Reaktorer måste ersättas av kraft som vi och inte vädret styr.