Minnesluckan

 • En stillsam bild från Esso-macken i Lönsboda 1953. Vem ägde macken vid den här tiden? Finns den kvar, kanske i ny skepnad? Fanns det fler bensinmackar i Lönsboda på 1950-talet?
  Foto:

 • Korsningen Kanalgatan och Götgatan någon gång efter 1928, året då Distingofabriken, det stora huset till vänster i bild, byggdes. Kanalen tycks bredare och fängelsets tomt sträcker sig ända fram till korsningen. Bilden är tagen från dåvarande brandstationen som låg där äldreboendet Christiansro ligger idag.
  Foto:

 • På innergården till kvarteret Spanska Ryttaren 2 vid Östra Vallgatan 36 fanns förr äldre trälängor. Vad förvarades i den här typen av byggnader? Vems var de? Bilden är odaterad och fotografen okänd.

 • På en innergård någonstans på Västra Vallgatan låg den här Cykel- och Motorverkstaden. Vet du var? Vems var den? Har du jobbat här? Vi lyssnar gärna på dina minnen! Tidpunkt okänd.
  Foto:

 • Bilden lånades i samband med en livsmedelsinventering som Regionmuseet genomförde 2007. Kvinnan heter Hanna Lindahl men vem är männen och var jobbar de? Vad är det för slags korv som tillverkas? Bilden är tagen 1974.
  Foto:

 • Färjan mellan Barum och Ivö angör bryggan och turister och ortsbor gör sig redo att köra av. Är detta kajen i Barum eller på Ivö? Hur länge var den här färjan i bruk och hur många bilar kunde den frakta? Hände det några strapatser någon gång? Fotografiet är från 1951.
  Foto: